Novembar 2018

Obeležja kultizma (4)

Milenko Isakov “Stojte dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti.” (Galatima 5:1) Danas ćemo završiti razmatranje karakteristika kultizma. Kao što je bilo spomenuto u prethodnim porukama, kao vernici možemo biti deo hrišćanske zajednice koja ima ispravnu Biblijsku nauku i pobožne, duhovne vođe, a ipak gajiti kultistički …

Obeležja kultizma (4) Read More »