Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Novembar 2018

Bacati brige Gospodu

Milenko Isakov „Sve svoje brige bacite na Njega, jer se On brine za vas“ (1.Petrova 5:7) Prošli put smo videli da Bog čezne da nam dâ život pokoja i mira. Uslov sa naše strane za takav život jeste poniznost. Treba da se ponizimo pod Božijom silnom rukom. Ponekad smo slepi

Pročitaj više »

Ponizan pod Božijom rukom

Milenko Isakov „Ponizite se dakle pod silnu ruku Božiju, da vas povisi kad dođe vreme” (1.Petrova 5:6) Poniznost je jako važna osobina hrišćanina. Nijedno društvo ne može da funkcioniše na ispravan način i po Božijoj volji, ako članovi tog društva nisu međusobno ponizni. Poniznost je zapravo osobina koja čuva mir

Pročitaj više »

Dve perspektive na hrišćanski život

Milenko Isakov „A Bog svake milosti koji vas je pozvao u svoju večnu slavu u Hristu, okrepiće vas posle vašeg kratkog stradanja, i učiniti vas čvrstima, jakima i postojanima. Njemu moć do veka! Amin!” (1.Petrova 5:11) Postoje dva načina življenja hrišćanskog života, odnosno iz dve različite perspektive možemo posmatrati Božiju

Pročitaj više »

Obeležja kultizma (4)

Milenko Isakov „Stojte dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti.“ (Galatima 5:1) Danas ćemo završiti razmatranje karakteristika kultizma. Kao što je bilo spomenuto u prethodnim porukama, kao vernici možemo biti deo hrišćanske zajednice koja ima ispravnu Biblijsku nauku i pobožne, duhovne

Pročitaj više »