Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Septembar 2019

Život Isaka (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Gledajte da ko ne ostane bez blagodati Božije…“ (Jevrejima 12:15) Isaku je pri kraju života oslabio vid. U tome nije nikakav problem. Kako starimo, prirodno je da slabi funkcija naših očiju. Međutim, tužna stvar je u tome što je Isakova duhovna vizija takođe bila zamračena i

Pročitaj više »

Život Isaka (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Isak se preseli odande, pa iskopa još jedan bunar i niko se oko njega ne posvađa. Isak ga nazva Rehavot, govoreći: Gospod nam je sada dao prostor da budemo plodni na zemlji.“ (1.Mojsijeva 26:22) Rebeka je imala problem. Dvadeset godina, ili više, bila je nerotkinja (25:20

Pročitaj više »

Jerusalim – Avram i Melhisedek (6)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “A anđeo reče: ne diži ruke svoje na dete i ne čini mu ništa; jer sada poznah da se bojiš Boga, kad nisi požalio sina svojega, jedinca svojega mene radi.“ (1.Mojsijeva 22:12) U poglavlju 20 vidimo da je Abraham drugi put pao tako što je rekao

Pročitaj više »

Jerusalim – Avram i Melhisedek (5)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “I poverova Avram Bogu, a On mu to primi u pravdu“ (1.Mojsijeva 15:6) Jednog dana Bog je izveo Avrama iz šatora i rekao mu: „Pogledaj na nebo i prebroj zvezde, ako ih možeš prebrojati. Takvo će biti tvoje potomstvo.“ (15:5). U to vreme Avram nije imao nijedno dete.

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: