Septembar 2020

Red i organizacija

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Gospod reče Mojsiju i Aronu: Neka se Izraelci utabore oko Šatora sastanka, ali podalje od njega, svaki pod svojom zastavom sa oznakom svoje porodice.” (4. Mojsijeva 2:1,2) Ovo je četvrta knjiga koju je Mojsije zapisao i u njoj se govori o lutanjima i ratovima Izraela u pustinji. Ova knjiga se zove …

Red i organizacija Read More »

Sedam praznika (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “…a sedme godine neka bude subota potpunog odmora za zemlju, Gospodnja subota. Tada nemoj sejati svoju njivu i obrezivati svoj vinograd.  (3. Mojsijeva 25:4) Najvažnija tri praznika na koja su svi muškarci trebali da idu u Jerusalim bili su praznik beskvasnih hlebova, praznik Pedesetnice i praznik šatora. Osim ovih praznika, postojale …

Sedam praznika (2) Read More »

Sedam praznika (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “…Gospodnje praznike proglasite svetim saborima.Ovo su praznici koje sam odredio…” (3. Mojsijeva 23:1) U 23.poglavlju čitamo o sedam praznika koje je Bog odredio Izraelcima. Videli smo pet prinosa u ranijem delu Levitske knjige. Bog je želeo da nauči svoj narod da religija nije nešto dosadno. Ona treba da bude uzbudljiva i …

Sedam praznika (1) Read More »