Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Septembar 2020

Red i organizacija

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Gospod reče Mojsiju i Aronu: Neka se Izraelci utabore oko Šatora sastanka, ali podalje od njega, svaki pod svojom zastavom sa oznakom svoje porodice.“ (4. Mojsijeva 2:1,2) Ovo je četvrta knjiga koju je Mojsije zapisao i u njoj se govori o lutanjima i ratovima Izraela u

Pročitaj više »

Sedam praznika (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “…a sedme godine neka bude subota potpunog odmora za zemlju, Gospodnja subota. Tada nemoj sejati svoju njivu i obrezivati svoj vinograd.  (3. Mojsijeva 25:4) Najvažnija tri praznika na koja su svi muškarci trebali da idu u Jerusalim bili su praznik beskvasnih hlebova, praznik Pedesetnice i praznik

Pročitaj više »

Sedam praznika (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “…Gospodnje praznike proglasite svetim saborima.Ovo su praznici koje sam odredio…“ (3. Mojsijeva 23:1) U 23.poglavlju čitamo o sedam praznika koje je Bog odredio Izraelcima. Videli smo pet prinosa u ranijem delu Levitske knjige. Bog je želeo da nauči svoj narod da religija nije nešto dosadno. Ona

Pročitaj više »

Čišćenje gubavaca (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “…i kad vidi da je guba pokrila celo telo, proglasiće onoga koji je imao ranu da je čist; jer pošto je sav pobeleo čist je.“ (3. Mojsijeva 13:13) Postoji izvanredna istina ovde u 3.Mojs.13:12,13 – „Ako se guba izaspe po koži čoveku na kome je rana‚

Pročitaj više »