Septembar 2017

Bez krivice (2)

Milenko Isakov “…da vas svete i bez mane i bez krivice izvede pred Sebe.” (Kološanima 1:22) Prošli put smo videli da je volja Božija da nas svete i bez krivice izvede pred Gospoda Isusa Hrista, našeg Ženika. Videli smo našu generalnu krivicu pred Bogom, kao grešnika koji su nasledili palu prirodu zbog neposlušnosti Adama i …

Bez krivice (2) Read More »

Bez krivice (1)

Milenko Isakov “…da vas svete i bez mane i bez krivice izvede pred Sebe.” (Kološanima 1:22) Niko ne voli da bude krivac! Niko ne voli da njegova krivica bude otkrivena i dokazana, zato što je svaka krivica povezana sa određenom vrstom osude ili kazne. Mi ne volimo da budemo kažnjeni ili osuđeni. To naročito lako …

Bez krivice (1) Read More »

Proročka reč (2)

Milenko Isakov “I imamo najpouzdaniju proročku reč, i dobro činite što pazite na nju…” (2.Petrova 1:19) Prošli put smo započeli razmatranje ove teme i videli smo kako su starozavetni proroci pomno ispitivali novozavetno spasenje, govoreći o Hristovim mukama i slavi koja će nastupiti nakon toga. Bog je tokom kompletne istorije koristio proročku reč da usmeri, …

Proročka reč (2) Read More »