Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Septembar 2017

Mudar i lukav neprijatelj

Milenko Isakov “Ali zmija beše lukava mimo sve zveri poljske, koje stvori Gospod Bog, pa reče ženi: Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu?” (1.Mojsijeva 3:1) Danas želim da razmišljamo o najvećem Božijem protivniku i najvećem protivniku dobra ljudskih duša. On se

Pročitaj više »

Bez krivice (2)

Milenko Isakov „…da vas svete i bez mane i bez krivice izvede pred Sebe.” (Kološanima 1:22) Prošli put smo videli da je volja Božija da nas svete i bez krivice izvede pred Gospoda Isusa Hrista, našeg Ženika. Videli smo našu generalnu krivicu pred Bogom, kao grešnika koji su nasledili palu

Pročitaj više »

Bez krivice (1)

Milenko Isakov „…da vas svete i bez mane i bez krivice izvede pred Sebe.” (Kološanima 1:22) Niko ne voli da bude krivac! Niko ne voli da njegova krivica bude otkrivena i dokazana, zato što je svaka krivica povezana sa određenom vrstom osude ili kazne. Mi ne volimo da budemo kažnjeni

Pročitaj više »

Proročka reč (2)

Milenko Isakov „I imamo najpouzdaniju proročku reč, i dobro činite što pazite na nju…” (2.Petrova 1:19) Prošli put smo započeli razmatranje ove teme i videli smo kako su starozavetni proroci pomno ispitivali novozavetno spasenje, govoreći o Hristovim mukama i slavi koja će nastupiti nakon toga. Bog je tokom kompletne istorije

Pročitaj više »