Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Avgust 2011

Božija vernost

Milenko Isakov „Bog je veran, bez nepravde; pravedan je i istinit.” (5.Mojsijeva 32:4)   Živimo u svetu punom nevernih, nepoštenih ljudi. Vidimo mnoge nepravde, laži, nepoštovanja i mržnje među ljudima. Bog ovoga sveta (Sotona) je zaslepio razume ljudi da im ne zasvetli svetlo slave Hristovog Evanđelja. Iz tog razloga ljudi

Pročitaj više »

Vapiti Bogu

Milenko Isakov „Naredite post, oglasite praznik, skupite starešine, sve stanovnike zemaljske u dom Gospoda Boga svojega i vapite ka Gospodu” (Joilo 1:14) Molitva Bogu je naša velika potreba. Da bismo bili sposobni da čujemo Božiji glas i da razumevamo Njegove puteve i Njegovu volju za naš život, neophodno je da provodimo

Pročitaj više »

Oružje za duhovni rat

Milenko Isakov „Obucite se u sve oružje Božije da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga” (Efescima 6:11) U Efescima 6 se nalazi dobro poznati odeljak koji govori o duhovnom ratu. Svaki hrišćanin učestvuje u tom ratu. Apostol Pavle najpre ohrabruje vernike da jačaju u Gospodu i u sili Njegove

Pročitaj više »

Licemerni vernici

Milenko Isakov „Tako i vi spolja se pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemerja i bezakonja. ” (Matej 23:28) Biblija uči da nas je Bog načinio kao bića koja poseduju duh, dušu i telo (1.Sol.5:23). Telo je naš najvidljiviji deo. Ono predstavlja materijalnu dimenziju naše ličnosti i osposobljava nas da

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: