Novembar 2011

Izobilje u nadi

Milenko Isakov „A Bog nada da vas ispuni svakom radošću i mirom u veri, da imate izobilje u nadu silom Svetog Duha” (Rimljanima 15:13)   U ovom stihu apostol Pavle naziva Boga jednim posebnim imenom – Bog nade. To je slavna titula našeg Boga koja se pojavljuje samo na jednom mestu u Bibliji, ovde u …

Izobilje u nadi Read More »

Valaamov put

Milenko Isakov „…imaju srce naučeno lakomstvu, deca kletve; ostavivši pravi put, zađoše i idu putem Valaama Vosorova kome omilje plata nepravedna.” (2.Pet.2:14,15)   Prošli put smo videli da je lakomstvo neispravna želja ili ljubav za dobitkom ili bogatstvom koje prevazilazi naše životne potrebe. Takođe smo razgledali reči Gospoda Isusa koje je uputio čoveku koji Ga …

Valaamov put Read More »