Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Novembar 2011

Izobilje u nadi

Milenko Isakov „A Bog nada da vas ispuni svakom radošću i mirom u veri, da imate izobilje u nadu silom Svetog Duha” (Rimljanima 15:13)   U ovom stihu apostol Pavle naziva Boga jednim posebnim imenom – Bog nade. To je slavna titula našeg Boga koja se pojavljuje samo na jednom

Pročitaj više »

Najponizniji su najveći

Milenko Isakov „…nego koji je najveći među vama neka bude kao najmanji, i koji je starešina neka bude kao sluga.” (Luka 22:26)     U 22.poglavlju Evanđelja po Luci opisuje se kako je Gospod Isus rekao Jovanu i Petru da pripreme pashu. Pasha ja bio veliki jevrejski praznik u kome

Pročitaj više »

Volimo onoliko koliko nam je oprošteno

Milenko Isakov „Zato kažem ti: opraštaju joj se gresi mnogi, jer je veliku ljubav imala; a kome se malo oprašta ima malu ljubav.” (Luka 7:47)   U sedmom poglavlju Evanđelja po Luci Božija Reč nam kaže kako je jedan farisej molio Isusa da dođe kod njega na obrok. Fariseji su

Pročitaj više »

Valaamov put

Milenko Isakov „…imaju srce naučeno lakomstvu, deca kletve; ostavivši pravi put, zađoše i idu putem Valaama Vosorova kome omilje plata nepravedna.” (2.Pet.2:14,15)   Prošli put smo videli da je lakomstvo neispravna želja ili ljubav za dobitkom ili bogatstvom koje prevazilazi naše životne potrebe. Takođe smo razgledali reči Gospoda Isusa koje

Pročitaj više »