Decembar 2018

Dajite i daće vam se

Milenko Isakov “Dajite i daće vam se” (Luka 6:38) Postoji priča o čoveku koji je imao tri sina. Pre svoje smrti napravio je testament kojim je bilo određeno da najstariji sin dobije polovinu, srednji trećinu, a najmlađi devetinu imovine. Celokupnu čovekovu imovinu činilo je krdo od 17 kamila. Po smrti svoga oca, sinovi su se …

Dajite i daće vam se Read More »

Borba vere

Milenko Isakov „Bori se u dobroj borbi vere…” (1.Timotiju 6:12) Postoji priča o tri mlade žabe koje su se osmelile da izađu iz bare i uskoče u lonac pun mleka. Pošto su bile gladne, dobro su se napile mleka i tako otežale. Posle više neuspelih pokušaja da iskoče iz lonca, prva žaba, fatalista po prirodi, …

Borba vere Read More »

Čvrstina vere

Milenko Isakov „Branite se od njega (Sotone) čvrstinom u veri, znajući da se takva stradanja događaju vašoj braći po svetu.” (1.Petrova 5:9) Nastavljamo da razmišljamo o tome što smo počeli prošli put, a to je naša potreba da budemo trezni i pažljivi, imajući u vidu zle namere našeg suparnika, Đavola. Želimo da vidimo šta znači …

Čvrstina vere Read More »