Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Decembar 2018

Dajite i daće vam se

Milenko Isakov “Dajite i daće vam se” (Luka 6:38) Postoji priča o čoveku koji je imao tri sina. Pre svoje smrti napravio je testament kojim je bilo određeno da najstariji sin dobije polovinu, srednji trećinu, a najmlađi devetinu imovine. Celokupnu čovekovu imovinu činilo je krdo od 17 kamila. Po smrti

Pročitaj više »

Borba vere

Milenko Isakov „Bori se u dobroj borbi vere…” (1.Timotiju 6:12) Postoji priča o tri mlade žabe koje su se osmelile da izađu iz bare i uskoče u lonac pun mleka. Pošto su bile gladne, dobro su se napile mleka i tako otežale. Posle više neuspelih pokušaja da iskoče iz lonca,

Pročitaj više »

Čvrstina vere

Milenko Isakov „Branite se od njega (Sotone) čvrstinom u veri, znajući da se takva stradanja događaju vašoj braći po svetu.” (1.Petrova 5:9) Nastavljamo da razmišljamo o tome što smo počeli prošli put, a to je naša potreba da budemo trezni i pažljivi, imajući u vidu zle namere našeg suparnika, Đavola.

Pročitaj više »

Budite trezni i pazite!

Milenko Isakov „Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere” (1.Petrova 5:8) Videli smo prošli put da su brige veliki neprijatelj života poniznosti, mira i pokoja u Gospodu. Takođe, videli smo da je Božija volja da imamo život pokoja i mira,

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: