Maj 2014

Imamo Zastupnika

Milenko Isakov “…i ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista, pravednika, i On očišća grehe naše…” (1.Jovanova 2:1,2) Smatra se da je apostol Jovan bio u dubokoj starosti kada je pisao ovu poslanicu. Imao je decenije iskustva hodanja sa Gospodom. Interesantno je da on ne piše o nekim dubokim doktrinama, već o vrlo …

Imamo Zastupnika Read More »

Poznavanje Božijeg glasa

Milenko Isakov „Blago narodu koji zna trubnu poklič! U svetlosti lica Tvojega oni hode…“ (Psalam 89:15) Reč “truba” prvi put se spominje u Pismu u 2.Mojs.19:16-20 kada je Bog sišao na Sinajsku goru da se objavi Izrailjskom narodu! Trubljenje je bilo toliko jako da je sav narod drhtao od straha (16). Kako dalje pratimo istoriju …

Poznavanje Božijeg glasa Read More »

Božije karanje

Milenko Isakov „I poznajte danas što vaši sinovi ne znaju niti videše, karanje Gospoda Boga svojega…” (5.Mojsijeva 11:2) Svako Božije karanje ima za cilj da donese pozitivne rezultate u duhovnom životu čoveka. Međutim, naše telo ne voli karanje. Naše telo mrzi opomene, ukor ili kar od Boga ili bližnjih. Naše telo ne voli kada nam Bog …

Božije karanje Read More »

Vodeno krštenje

Milenko Isakov “Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt Njegovu krstismo se? Tako se s Njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom Očevom, tako i mi u novom životu da hodimo.” (Rimljanima 6:3,4) Prošli put smo razmatrali značenje novog rođenja iz vode i …

Vodeno krštenje Read More »

Rođenje iz vode i Duha

Milenko Isakov „Odgovori Isus: zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije.” (Jovan 3:5) U Jovanu 3 zabeležen je razgovor između Isusa i jevrejskog starešine Nikodima. Nikodim je bio vrlo religiozan, pobožan čovek. Ako bi ga danas sreli, mnogi bi mislili da je on jako …

Rođenje iz vode i Duha Read More »