Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Oktobar 2020

Lutanja i gunđanja (1)

Zac Poonen (Preveo Milenko Isakov) “Ne gunđajte kao što su neki od njih gunđali,  pa izginuli od Onoga koji ubija.“ (1.Korinćanima 10:10) U 4.Mojs.9:15-23 čitamo kako je Gospod vodio svoj narod stubom oblaka i ognja. Oblak je obezbeđivao zaklon od sunca u toj vreloj pustinji, a oganj im je pokazivao

Pročitaj više »

Razni zakoni

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “…Neka u potpunosti nadoknadi štetu, na to doda jednu petinu vrednosti i sve dâ onome koga je oštetio.“ (4.Mojsijeva 5:6) U Brojevima 5:6-8 kaže da ako čovek zgreši drugome u nekoj stvari koja zahteva nadoknadu štete, „neka u potpunosti nadoknadu štetu, na to doda jednu petinu

Pročitaj više »

Bog ne isceljuje svakoga

Zac Poonen (Preveo Milenko Isakov) “A u vreme proroka Jeliseja bilo je u Izraelu mnogo gubavaca, ali nijedan nije bio izlečen od gube, osim Nemana Sirca.“ (Luka 4:27) U Brojevima 5:2 čitamo: „Zapovedi Izraelcima da udalje iz tabora svakoga ko je gubav, svakoga ko ima izliv, i svakoga ko se

Pročitaj više »

Bog izabira i poziva u službu

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Gospod govori Mojsiju i reče: Uzmi Levite u zamenu za sve prvence među sinovima Izrailjevim i stoku levitsku u zamenu za stoku njihovu. Leviti su moji. Ja sam Gospod.“ (4. Mojsijeva 3:44) U 4.Mojs.3:40,41 čitamo da je Bog rekao Mojsiju da prebroji sve muške prvence starije

Pročitaj više »