Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Oktobar 2009

Sila molitve

Milenko Isakov „Hoću dakle da molitve čine ljudi na svakom mestu, Podižući svete ruke bez gnjeva i premišljanja.“  (1.Tim.2:8) Iako mnogi ljudi žele da se predstave na takav način da su dovoljni sami sebi i da im ne treba ničija pomoć (što jeste rezultat ponosa njihovih srca), mi smo ipak

Pročitaj više »

Nanovo rođenje

Milenko Isakov „Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti Carstva Božijeg“  (Jovan 3:3) Nauka definiše život kao najvišu formu kretanja materije i kao najsloženiju i najznačajniju pojavu prirode. Da, svaki oblik života je zaista čudesna pojava. Različite forme života

Pročitaj više »

Božija obećanja su uslovljena

Milenko Isakov „…kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja da njih radi imate udeo u Božijoj prirodi, ako uteknete od telesnih želja ovoga sveta“  (2. Petrova 1:4) Kada u nekoj državi treba da se izabere predsednik, obično svaki kandidat raspolaže određenim argumentima dajući velika obećanja narodu. Svaka politička stranka obećava

Pročitaj više »

Jesmo li deo Božijeg ostatka?

Milenko Isakov „…A On će reći: kažem vam: ne poznajem vas otkuda ste; odstupite od mene svi koji nepravdu činite“  (Luka 13:27) Ogromna je privilegija što u Bibliji imamo informacije koje se tiču budućnosti naše planete i svega što Bog ima u nameri da uskoro učini. Bezumno je, dragi prijetelju, neozbiljno shvatiti

Pročitaj više »

Nepravednici neće naslediti Božije carstvo

Milenko Isakov „…A On će reći: kažem vam: ne poznajem vas otkuda ste; odstupite od mene svi koji nepravdu činite“  (Luka 13:27) Ogromna je privilegija što u Bibliji imamo informacije koje se tiču budućnosti naše planete i svega što Bog ima u nameri da uskoro učini. Bezumno je, dragi prijetelju, neozbiljno shvatiti

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: