Maj 2017

Klonulost duhom

Milenko Isakov “Razmišljajte o Njemu (Isusu) koji je podneo toliko suprotstavljanje grešnika, da ne malakšete i ne klonete duhom.” (Jevrejima 12:3 – SSP) Hrišćanski život je upoređen sa trkom u Bibliji. U 1.Korinćanima 9 Pavle opisuje trkače koji se uzdržavaju od svega da bi osvojili neku raspadljivu nagradu. Takmičar koji želi da pobeđuje na trkama …

Klonulost duhom Read More »

Isus – naš Zastupnik

Milenko Isakov “…i ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista, pravednika, i On očišća grehe naše…” (1.Jovanova 2:1,2) Smatra se da je apostol Jovan bio u dubokoj starosti kada je pisao ovu poslanicu. Imao je decenije iskustva hodanja sa Gospodom. Interesantno je da on ne piše o nekim dubokim doktrinama, već o vrlo jednostavnim …

Isus – naš Zastupnik Read More »

Ne hvaliti se

Milenko Isakov “Hvalisavci ne opstaju pred Tvojim pogledom, Ti mrziš sve koji čine zlo!” (Psalam 5:5 SSP) Božije misli i putevi su daleko viši od naših misli i puteva (Isaija 55:8,9). Njegovo postupanje sa ljudima je nama često jako nerazumljivo, ali to samo pokazuje našu malenkost i Njegovu veličinu. Bog voli čoveka koji se pobunio …

Ne hvaliti se Read More »