Januar 2017

Činiti Božiju volju

Milenko Isakov “Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! ući u carstvo nebesko; nego koji čini po volji Oca mojega koji je na nebesima.” (Matej 7:21) Isus je izrekao ove reči pri kraju Njegove najduže propovedi koja je zapisana u Svetom Pismu, a to je takozvana beseda na Gori koja se nalazi u poglavljima 5-7 …

Činiti Božiju volju Read More »

Stecite poniznost

Milenko Isakov “…a svi se slušajte među sobom i stecite poniznost.” (1.Petrova 5:5) Ovih dana sam imao priliku da čitam na fejsbuku više žustrijih rasprava između vernika po nekim teološkim piutanjima. Bog mi je stavio na srce ovu poruku o važnosti poniznosti. Ovo je velika potreba za svakog vernika. Mnogima je teško samo da saslušaju, a …

Stecite poniznost Read More »

Sećati se Gospoda Isusa

Milenko Isakov “I starešina nad peharnicima ne opomenu se Josifa, nego ga zaboravi” (1. Mojsijeva 40:23) Poznat nam događaj kada je Josif dospeo u zatvor, ne svojom krivicom. Tamo je sreo dve faraonove sluge, starešinu nad pekarima i starešinu nad peharnicima. Gospod je pokazao Josifu njihovu budućnost, te je on prorokovao starešini nad pekarima da …

Sećati se Gospoda Isusa Read More »

Duh koristoljublja – 2

Milenko Isakov „Prorok odgovori: tako mi Gospoda živoga kome služim, neću ništa da primim. I mada je Neman navaljivao na njega da primi poklon, ne htede” (2.Carevima 5:16) Prošli put smo započeli sa razmišljanjem na temu koristoljublja i videli smo tri negativna primera iz Pisma. Samuilovi sinovi, Ahan i bogataš iz Natanove priče su primeri …

Duh koristoljublja – 2 Read More »