Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Januar 2017

Činiti Božiju volju

Milenko Isakov „Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! ući u carstvo nebesko; nego koji čini po volji Oca mojega koji je na nebesima.” (Matej 7:21) Isus je izrekao ove reči pri kraju Njegove najduže propovedi koja je zapisana u Svetom Pismu, a to je takozvana beseda na Gori koja

Pročitaj više »

Stecite poniznost

Milenko Isakov „…a svi se slušajte među sobom i stecite poniznost.” (1.Petrova 5:5) Ovih dana sam imao priliku da čitam na fejsbuku više žustrijih rasprava između vernika po nekim teološkim piutanjima. Bog mi je stavio na srce ovu poruku o važnosti poniznosti. Ovo je velika potreba za svakog vernika. Mnogima je

Pročitaj više »

Sećati se Gospoda Isusa

Milenko Isakov „I starešina nad peharnicima ne opomenu se Josifa, nego ga zaboravi” (1. Mojsijeva 40:23) Poznat nam događaj kada je Josif dospeo u zatvor, ne svojom krivicom. Tamo je sreo dve faraonove sluge, starešinu nad pekarima i starešinu nad peharnicima. Gospod je pokazao Josifu njihovu budućnost, te je on

Pročitaj više »

Duh koristoljublja – 2

Milenko Isakov „Prorok odgovori: tako mi Gospoda živoga kome služim, neću ništa da primim. I mada je Neman navaljivao na njega da primi poklon, ne htede“ (2.Carevima 5:16) Prošli put smo započeli sa razmišljanjem na temu koristoljublja i videli smo tri negativna primera iz Pisma. Samuilovi sinovi, Ahan i bogataš

Pročitaj više »