Novo stvorenje

28.septembra 2003. postali smo deo Božije porodice. Posredstvom Duha Svetog, Isus se uselio u naša srca, zapečativši naše duše za dan izbavljenja.

U znak zahvalnosti Bogu za tu dragocenu milost koju nam je ukazao u Hristu, nasnimali smo ove pesme sa željom da dotaknu mnoge duše i upute na Onoga koji ih jedino može učiniti „novim stvorenjem“.

Naša je molitva da se Gospod proslavi kroz ovo delo, da bi još mnogi prihvatili Isusa Hrista za svog ličnog Spasitelja i tako se nekada zajedno sa nama našli u nebeskom carstvu.

Vokali: Šandor, Atila i Laslo Čer, Milenko i Pavle Isakov
Gitare: Atila i Laslo Čer
Klavir: Milenko Isakov
Čitanje: Pavle Isakov

Kontakt:
Milenko Isakov
e-mail: milenko.isakov@gmail.com