Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Septembar 2018

Hvalisanje

Milenko Isakov „Neka te hvali drugi, a ne tvoja usta, tuđin, a ne tvoje usne„ (Priče 27:2) Božije misli i putevi su daleko viši od naših misli i puteva (Isaija 55:8,9). Njegove namere i Njegovo postupanje sa ljudima je nama često jako nerazumljivo, ali to samo pokazuje našu malenkost i

Pročitaj više »

Dvostruki poziv

Milenko Isakov „Veran je Bog koji vas pozva u zajednicu sina svojega Isusa Hrista, Gospoda našega” (1.Korinćanima 1:9) “I reče im: idite po svemu svetu i propovedajte Evanđelje svakom stvorenju” (Marko 16:15) Kada je Pavle pisao Solunjanima rekao im je kakvi su apostoli bili prema njima. 1.Sol.2:10-12 kaže: “Vi ste svedoci

Pročitaj više »

Ispunjeni u Hristu (2)

Milenko Isakov „…A vi ste primili ispunjenje u Njemu koji je glava nad svakim glavarstvom i vlasti.” (Kološanima 2:10) Bog je Avramu rekao: „Živi po mojoj volji i budi pošten (besprekoran)!“ (1.Mojs.17:1). Značenje reči pošten ili besprekoran u ovom kontekstu je i potpun, ispunjen. Bog je dao takvu zapovest Avramu. Međutim, naš

Pročitaj više »

Ispunjeni u Hristu (1)

Milenko Isakov „…A vi ste primili ispunjenje u Njemu koji je glava nad svakim glavarstvom i vlasti.” (Kološanima 2:10) U prošle dve poruke videli smo šta znači prihvatiti Isusa Hrista i zatim ostajati i živeti u Njemu. Posmatrali smo stih 6 iz 2.poglavlja Kološanima poslanice. Danas ćemo nastaviti sa razmatranjem

Pročitaj više »