Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Januar 2015

Lukav neprijatelj

Milenko Isakov “Ali zmija beše lukava mimo sve zveri poljske, koje stvori Gospod Bog, pa reče ženi: Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu?” (1.Mojsijeva 3:1) Danas želim da razmišljamo o najvećem Božijem protivniku i najvećem protivniku dobra ljudskih duša. On se

Pročitaj više »

Slediti Isusa

Milenko Isakov “Ko meni služi, za mnom neka ide, i gde sam ja, onde i sluga moj neka bude; i ko meni služi, onoga će poštovati Otac moj.” (Jovan 12:26)   U stihovima koji prethode uvodnim, čitamo o nekim Grcima koji su došli na jevrejski praznik Pashe. Došli su kod

Pročitaj više »

Bog te nije zaboravio

Milenko Isakov “Ne prodaje li se pet vrabaca za dva dinara? I nijedan od njih nije zaboravljen pred Bogom. A u vas je i kosa na glavi izbrojana. Ne bojte se dakle; vi ste bolji od mnogo vrabaca.” (Luka 12:6,7) Danas nastavljamo sa razgledanjem 12.poglavlja Evanđelja po Luci. U prošle

Pročitaj više »

Bojati se samo Boga

Milenko Isakov   “Ali vam kažem: prijateljima svojim, Ne bojte se od onih koji ubijaju telo i potom ne mogu ništa više učiniti, nego ću vam kazati koga da se bojite: bojte se Onog koji ima vlast pošto ubije baciti u pakao; da, kažem vam, Onoga se bojte” (Luka 12:4,5)

Pročitaj više »

Sve će se otkriti

Milenko Isakov   “Jer ništa nije sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Jer što u mraku rekoste, čuće se na videlu, i što na uho šaptaste u kletima, propovedaće se na krovovima” (Luka 12:2,3) Ušli smo u novu godinu, ali ćemo nastaviti sa onim o

Pročitaj više »