Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Septembar 2014

Sveti Duh

Milenko Isakov „…da obećanje Duha primimo kroz veru“ (Gal.3:14) Danas u hrišćanstvu postoji velika konfuzija u vezi Svetog Duha. Postoje razni odgovori na pitanja ko je Sveti Duh, šta On radi i kako deluje. Postoje grupe koje ne veruju da je Sveti Duh osoba. Međutim, na osnovu Božije Reči jasno

Pročitaj više »

Opraštati jedan drugome

Milenko Isakov „A budite jedan drugome blagi, milostivi, praštajući jedan drugome, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama“ (Efescima 4:32) Danas želim da razmišljamo o praštanju. Praštanje je suštinski duhovni princip za sve koji žele da slede Gospoda Isusa Hrista. Ako postoji samo jedna osoba u našem životu kojoj

Pročitaj više »

Zadovoljstvo u svemu

Milenko Isakov „Ne budite srebroljupci; budite zadovoljni onim što imate” (Jevrejima 13:5) Gospod Isus dolazi po svoju nevestu i On će suditi živima i mrtvima! Mi živimo u vremenu pred sâm drugi dolazak Isusa Hrista. Isus je govorio o znacima tih vremena. Ti znaci se događaju pred našim očima: ratovi i

Pročitaj više »

Hrišćanski život je borba

Milenko Isakov „Pomislite dakle na Onoga koji je takvo protivljenje protiv sebe od grešnika podneo, da ne oslabe duše vaše i da vam ne dotuži, jer još do krvi ne dođoste boreći se protiv greha„ (Jevrejima 12:3,4) Spasenje koje nam je ponuđeno u Isusu Hristu je dar blagodati Božije. Život

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: