Septembar 2014

Sveti Duh

Milenko Isakov „…da obećanje Duha primimo kroz veru“ (Gal.3:14) Danas u hrišćanstvu postoji velika konfuzija u vezi Svetog Duha. Postoje razni odgovori na pitanja ko je Sveti Duh, šta On radi i kako deluje. Postoje grupe koje ne veruju da je Sveti Duh osoba. Međutim, na osnovu Božije Reči jasno možemo zaključiti da Sveti Duh …

Sveti Duh Read More »

Opraštati jedan drugome

Milenko Isakov „A budite jedan drugome blagi, milostivi, praštajući jedan drugome, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama“ (Efescima 4:32) Danas želim da razmišljamo o praštanju. Praštanje je suštinski duhovni princip za sve koji žele da slede Gospoda Isusa Hrista. Ako postoji samo jedna osoba u našem životu kojoj nismo oprostili, mi nemamo stvarnu …

Opraštati jedan drugome Read More »

Zadovoljstvo u svemu

Milenko Isakov „Ne budite srebroljupci; budite zadovoljni onim što imate” (Jevrejima 13:5) Gospod Isus dolazi po svoju nevestu i On će suditi živima i mrtvima! Mi živimo u vremenu pred sâm drugi dolazak Isusa Hrista. Isus je govorio o znacima tih vremena. Ti znaci se događaju pred našim očima: ratovi i glasovi o ratovima, zemljotresi, gladi, …

Zadovoljstvo u svemu Read More »