Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Avgust 2019

Jerusalim – Avram i Melhisedek (4)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Kad je Avram čuo da mu je sinovac zarobljen sabere svoje ljude vične boju – rođene u njegovom domu – njih 318, pa krene u poteru do Dana.“ (1.Mojsijeva 14:14) U poglavlju 14 vidimo da je Lot upao u problem. Problemi nastaju uvek kada odemo izvan

Pročitaj više »

Jerusalim – Avram i Melhisedek (3)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “I javi se Gospod Avramu govoreći: tvojem semenu daću zemlju ovu. I Avram načini onde žrtvenik Gospodu koji mu se javio“ (1.Mojsijeva 12:7) Sada želim da spomenem nešto još ozbiljnije. U Egiptu se desilo nešto što je donelo posledice sledećih 4000 godina. Kada je Avram otišao

Pročitaj više »

Jerusalim – Avram i Melhisedek (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Ali kad je u zemlji nastala glad, Avram se spustio u Egipat da tamo provede neko vreme; u zemlji je, naime, zavladala velika glad.“ (1.Mojsijeva 12:10) Bog je ponovo testirao Avrama. Bog je testirao Adama i Bog je testirao Avrama, i On će testirati i tebe

Pročitaj više »

Jerusalim – Avram i Melhisedek (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “I reče Gospod Avramu: ‘Idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju koju ću ti ja pokazati’“ (1.Mojsijeva 12:1) U 12:1 vidimo početak zidanja istinskog Jerusalima. To je započelo sa Avramom od koga je nastala Izraelska nacija čija prestonica

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: