Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Avgust 2014

Ljubav prema novcu

Milenko Isakov „Jer je koren svih zala srebroljublje kojemu neki predavši se zađoše od vere i na sebe navukoše muke velike“ (1.Timotiju 6:10) Možda nam se u prvi mah čini da ne možemo voleti novac ako nemamo mnogo novca – ako nismo bogati. Međutim, da li znate da totalno siromašan

Pročitaj više »

Bog ima dobre misli za nas

Milenko Isakov „Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre, a ne zle, da vam dam pošljedak kakav čekate.“ (Jeremija 29:11) Bog ima dobre planove za nas, za život svakoga od nas. Kada Bog razmišlja pojedinačno o nama, On razmišlja sa velikom žudnjom zato što zna

Pročitaj više »

Poznavanje Boga

Milenko Isakov “Ako ga ustražiš kao srebro, i kao sakriveno blago ako dobro ustražiš, tada ćeš razumeti strah Gospodnji i poznanje Božije naći ćeš.” (Priče Solomunove 2:4,5) Živimo u vremenu kada vrlo mali broj ljudi istinski poznaje Boga. Mnogi pričaju, pišu i propovedaju o Bogu. Pišu se i štampaju knjige,

Pročitaj više »

Bog gleda na srce

Milenko Isakov „…jer ne gledam na ono što čovek gleda; čovek gleda što je na očima, a Gospod gleda na srce“ (1.Sam.16:7)   Gospod Isus je mnogo govorio u pričama. Svaka Njegova priča ima određenu duhovnu poruku za nas. On je došao da objavi kakvo je nebesko carstvo i na

Pročitaj više »