Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Septembar 2012

Disciplina po pitanju našeg vremena (1)

Milenko Isakov „Tada im reče Isus: vreme moje još nije došlo, a vreme je vaše svagda gotovo.” (Jovan 7:6) Ovo je peta poruka u kojoj nastavljamo da razmatramo pitanje disciplinovanog hrišćanskog života. U prošlim porukama razgledali smo disciplinovan život u vezi sa korišćenjem našeg novca, a zatim i u vezi našeg tela. Videli smo da su

Pročitaj više »

Disciplina u oblasti našeg tela (2)

Milenko Isakov „Jela su za stomak i stomak je za jela: ali će Bog i jedno i drugo pokvariti.” (1.Korinćanima 6:13) Već više sedmica razmišljamo o disciplinovanom hrišćanskom životu. Prošle sedmice smo videli šta podrazumeva disciplina u oblasti našeg tela i to posebno u korišćenju našeg jezika, očiju i ruku.

Pročitaj više »

Disciplina u oblasti našeg tela (1)

Milenko Isakov „…nego morim (disciplinujem) telo svoje i trudim se da kako propovedajući drugima sâm izbačen ne budem.“ (1.Korinćanima 9:27) Nastavljamo sa proučavanjem naše započete teme u vezi disciplinovanog hrišćanskog života. Kada danas posmatramo prosečne hrišćane, ne možemo da steknemo utisak da vernici vide vrednost i važnost disciplinovanog života. Današnji hrišćanski svet

Pročitaj više »

Disciplina u oblasti novca

Milenko Isakov „Jer je koren svih zala srebroljublje kome neki predavši se zađoše od vere i na sebe navukoše muke velike„ (1.Timotiju 6:10) Mi smo prošli put počeli da razmišljamo o tome koji je put do realne praktične duhovnosti u našem životu. Svaki iskreni sledbenik Isusa Hrista će primetiti određene

Pročitaj više »