Avgust 2016

Sve proveravajte

Milenko Isakov „Sve proveravajte, a dobro zadržite” (1.Solunjanima 5:20) Verovatno smo svi nekada doživeli prevaru od drugih ljudi. Pre nekoliko godina sam kupio alat koji je, kasnije se ispostavilo, bio potpuno neispravan, iako je prodavan kao nova roba. Trgovac me je prevario! To se mnogima dešava. Vrlo je loš osećaj kada postanemo svesni da nas …

Sve proveravajte Прочитај више »

Neverstvo

Milenko Isakov „Jer me sasvim izneveri dom Izrailjev i dom Judin, veli Gospod” (Jeremija 5:11) Jeremija je bio sin Helkije sveštenika. U 2.Knjizi dnevnika 34 čitamo kako je car Josija poslao neke ljude da oprave Božiji dom, a oni su otišli kod Helkije koji je bio poglavar sveštenički i predali su novac za obnovu hrama …

Neverstvo Прочитај више »

Biti sluga (1)

Milenko Isakov Zaista, zaista vam kažem: sluga nije veći od gospodara svog, niti je poslanik veći od onog koji ga je poslao“ (Jovan 13:16) Događaj koji se opisuje u 13.poglavlju Jovanovog Evanđelja dešava se neposredno pred Hristovo raspeće i smrt. Isus je imao zajedničku večeru sa svojim učenicima, a prvi stih kaže da je Isus …

Biti sluga (1) Прочитај више »