Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Avgust 2016

Sve proveravajte

Milenko Isakov „Sve proveravajte, a dobro zadržite” (1.Solunjanima 5:20) Verovatno smo svi nekada doživeli prevaru od drugih ljudi. Pre nekoliko godina sam kupio alat koji je, kasnije se ispostavilo, bio potpuno neispravan, iako je prodavan kao nova roba. Trgovac me je prevario! To se mnogima dešava. Vrlo je loš osećaj

Pročitaj više »

Neverstvo

Milenko Isakov „Jer me sasvim izneveri dom Izrailjev i dom Judin, veli Gospod” (Jeremija 5:11) Jeremija je bio sin Helkije sveštenika. U 2.Knjizi dnevnika 34 čitamo kako je car Josija poslao neke ljude da oprave Božiji dom, a oni su otišli kod Helkije koji je bio poglavar sveštenički i predali

Pročitaj više »

Biti sluga (2)

Milenko Isakov „Jer sin čovečiji nije došao da mu služe nego da služi i da dâ dušu svoju u otkup za mnoge.“ (Matej 20:28) Danas nastavljamo sa temom koju smo započeli prošle sedmice. Videli smo kako je Isus, znajući da mu je Otac sve predao u ruke, odlučio da uradi

Pročitaj više »

Biti sluga (1)

Milenko Isakov Zaista, zaista vam kažem: sluga nije veći od gospodara svog, niti je poslanik veći od onog koji ga je poslao“ (Jovan 13:16) Događaj koji se opisuje u 13.poglavlju Jovanovog Evanđelja dešava se neposredno pred Hristovo raspeće i smrt. Isus je imao zajedničku večeru sa svojim učenicima, a prvi

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: