Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Januar 2011

Dobra u Hristu

Milenko Isakov „Da tvoja vera, koju imamo zajedno bude silna u poznanju svakoga dobra koje imate u Hristu Isusu” (Filimonu 6) Apostol Pavle je imao veliko srce za sve ljude kojima je propovedao Evanđelje. On se nije zadovoljavao samo time da ljudi prihvate Hrista, nego ih je ohrabrivao da rastu

Pročitaj više »

Samoispitivanje

Milenko Isakov „Sami sebe okušajte jeste li u veri. Sami sebe ogledajte.” (2.Kor.13:5) Prošli put smo videli da je naša samovolja veliki protivnik radu Svetog Duha u našem životu. Božija Reč kaže u Gal.5:17 da “telo želi protiv Duha, a Duh protiv tela; a ovo se protivi jedno drugome, da ne

Pročitaj više »

Samovolja

Milenko Isakov „Čovek samovoljan traži što je njemu milo i meša se u svašta” (Priče 18:1) Božija Reč je prorekla da će u poslednjim danima ljude odlikovati jako loše osobine: sebičnost, srebroljublje, nepravednost, ponos, neposlušnost nadređenim autoritetima… (1.Tim.3:1-5). Sve to podrazumeva da će oni biti jako zainteresovani da udovoljavaju slastima

Pročitaj više »

Jezičnost

Milenko Isakov „Čovek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloća uvaliti u pogibao.” (Psalam 140:11) Apostol Pavle je imao sposobnost da propoveda Evanđelje nadgovoljivim rečima ljudske premudrosti, ali on piše Korinćanima da je njegova želja ipak bila da se u njegovom propovedanju istakne Sveti Duh i Njegova sila

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: