Januar 2011

Dobra u Hristu

Milenko Isakov „Da tvoja vera, koju imamo zajedno bude silna u poznanju svakoga dobra koje imate u Hristu Isusu” (Filimonu 6) Apostol Pavle je imao veliko srce za sve ljude kojima je propovedao Evanđelje. On se nije zadovoljavao samo time da ljudi prihvate Hrista, nego ih je ohrabrivao da rastu i napreduju u veri. Dok …

Dobra u Hristu Read More »

Samoispitivanje

Milenko Isakov „Sami sebe okušajte jeste li u veri. Sami sebe ogledajte.” (2.Kor.13:5) Prošli put smo videli da je naša samovolja veliki protivnik radu Svetog Duha u našem životu. Božija Reč kaže u Gal.5:17 da “telo želi protiv Duha, a Duh protiv tela; a ovo se protivi jedno drugome, da ne činite ono što hoćete.” Poznato nam …

Samoispitivanje Read More »

Samovolja

Milenko Isakov „Čovek samovoljan traži što je njemu milo i meša se u svašta” (Priče 18:1) Božija Reč je prorekla da će u poslednjim danima ljude odlikovati jako loše osobine: sebičnost, srebroljublje, nepravednost, ponos, neposlušnost nadređenim autoritetima… (1.Tim.3:1-5). Sve to podrazumeva da će oni biti jako zainteresovani da udovoljavaju slastima i požudama koje njihovo telo …

Samovolja Read More »

Jezičnost

Milenko Isakov „Čovek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloća uvaliti u pogibao.” (Psalam 140:11) Apostol Pavle je imao sposobnost da propoveda Evanđelje nadgovoljivim rečima ljudske premudrosti, ali on piše Korinćanima da je njegova želja ipak bila da se u njegovom propovedanju istakne Sveti Duh i Njegova sila (1.Kor.2:4). Pošto je želeo silu …

Jezičnost Read More »