Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Februar 2011

Nasledstvo Božije dece

Milenko Isakov „Nikakvo oružje načinjeno protiv tebe neće biti srećno, i svaki jezik koji se podigne na te na sudu saprećeš. To je nasledstvo sluga Gospodnjih i pravda njihova od mene, veli Gospod” (Isaija 54:17) Božija Reč kaže da se kuća i imanje nasleđuje od otaca (Priče 19:14). U svetu

Pročitaj više »

Duhovna hrana

Milenko Isakov „I budite željni razumnoga i pravoga mleka, kao novorođena deca, da o njemu uzrastete za spasenje” (1.Petrova 2:2) Gospod Isus je često propovedao Evanđelje o Božijem Carstvu u pričama (Mat.13:3). Njegove priče su bile veoma jednostavne i lako razumljive. Međutim, duhovne poruke koje su se krile u Isusovim

Pročitaj više »

Božiji vrhovni cilj za čoveka

Milenko Isakov „Jer koje napred pozna one i odredi da budu jednaki obličju Sina Njegova” (Rimljanima 8:29) Prošli put smo pogledali stih iz Dela 17 gde apostol Pavle kaže da je Bog taj koji je stvorio svet i sve što je u njemu i da je On Gospodar neba i

Pročitaj više »

Reč Božija

Milenko Isakov „Jer je živa reč Božija i jaka, i oštrija od svakoga mača oštra sa obe strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srdačnim” (Jevrejima 4:12) Posle dužeg vremena dosta niskih temperatura, danas je u Novom Sadu

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: