Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Novembar 2009

Iskrenost

Milenko Isakov „…učitelju! Znamo da si istinit (iskren) i da ne mariš ni za koga; Jer ne gledaš ko je ko, nego zaista putu Božijem učiš…“ (Marko 12:14) Kada je reč o iskrenosti, možemo sa sigurnošću tvrditi nam da je Gospod Isus savršen primer u tome. U 1.Petrovoj 2:21 piše da je

Pročitaj više »

Božija milost

Milenko Isakov „…i milost je Tvoja prevelika koju mi učini sačuvavši mi život…“ (1.Mojs19:19) David, nekadašnji car Izraela, rekao je da ne taji Božiju milost i istinu od velikog sabora (Ps. 40:10). U mom slučaju, danas je zaista dan kada ne smem propustiti da objavim Božiju milost koja mi je

Pročitaj više »

Opominjite se!

Milenko Isakov „…i opominji se da si bio rob u zemlji Misirskoj I da te je izbavio Gospod Bog tvoj…“ (5.Mojsijeva 15:15) Postoje mnogi događaji u našem životu kojih nikada više ne želimo da se setimo. Ne želimo jednostavno da razmišljamo o određenim stvarima iz naše prošlosti. Sa druge strane,

Pročitaj više »

Častoljublje

Milenko Isakov „Kako vi možete verovati kada primate slavu jedan od drugoga, a slave koja je od jedinoga Boga ne tražite?“  (Jovan 5:44) Ovo pitanje je Isus postavio religioznim Jevrejima koji su smatrali da striktno poštuju Božiji zakon i da su pravedni pred Bogom. Smatrali su sebe izabranim Božijim narodom.

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: