Oktobar 2015

Dragovoljno davanje

Milenko Isakov “…Jer Bog ljubi onog koji dragovoljno daje” (2.Korinćanima 9:7) Bog je velikodušan i draželjiv. Bog nije škrtica. On nije tvrdica. On daje! On je bogat u milosti. U Efescima 2 govori kako smo svi nekada živeli po željama tela, ali Bog koji je bogat u milosti, za premnogu svoju ljubav koju ima prema …

Dragovoljno davanje Read More »

Biti sa Bogom

Milenko Isakov “Videsmo zaista da je Gospod sa tobom…” (1.Mojsijeva 26:28) Danas želim da razmišljamo o Isaku i o tome šta se dešavalo u njegovom životu. Ako čitamo celo 26.poglavlje Knjige postanka videćemo da je Isak imao blizak siusret sa Bogom. Gospod mu se javio, objavio mu određene stvari i dao mu obećanja i zapovesti. …

Biti sa Bogom Read More »

Večna slava

Milenko Isakov   “Jer naša laka sadašnja briga donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu, nama koji ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi; jer je ovo što se vidi za vreme, a ono što se ne vidi večno.” (2.Korinćanima 4:17,18) Svi iskreni sledbenici Isusa Hrista imaju …

Večna slava Read More »

Božija blizina

Milenko Isakov   „…da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga nas” (Dela 17:27) Kada je apostol Pavle propovedao u Atini, on je rekao tadašnjim Grcima da je Bog stvorio svet i sve što je u njemu i da je On gospodar neba i zemlje. Ovo …

Božija blizina Read More »

Razdor

Milenko Isakov   “Mislite li da sam ja došao da donesem mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor.“ (Luka 12:51) Često je mišljenje ljudi o Isusu Hristu sasvim drugačije od toga kakav On zaista jeste. Ako imamo već definisanu i formiranu sliku o Njemu bez želje da Ga više i bolje upoznamo, imaćemo problem …

Razdor Read More »