Jun 2013

Biti jedno u Hristu

Milenko Isakov “Oče sveti! Sačuvaj ih u ime svoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao i mi” (Jovan 17:11) Ovo su reči prvosvešteničke molitve našeg Spasitelja pre nego što je otišao na krst da dâ svoj život u otkup za naše grehe. Isus se molio Ocu za očuvanje jedinstva Njegovih učenika. Danas …

Biti jedno u Hristu Read More »

Bez krivice

Milenko Isakov “…da vas svete i bez mane i bez krivice izvede pred Sebe.” (Kološanima 1:22) Niko ne voli da bude krivac! Niko ne voli da njegova krivica bude otkrivena i dokazana, zato što je svaka krivica povezana sa određenom vrstom osude ili kazne. Mi ne volimo da budemo kažnjeni ili osuđeni. To naročito lako …

Bez krivice Read More »

Nepouzdavanje u telo

Milenko Isakov “Ovako veli Gospod: da je proklet čovek koji se uzda u čoveka i koji stavlja telo sebi za mišicu, a od Gospoda otstupa srce njegovo” (Jeremija 17:5) Hrišćanskim životom je moguće živeti jedino u sili koja prevazilazi naše prirodne sposobnosti. To je sila Svetog Duha! Neko se molio ovako: “Gospode Isuse, Ti si najbolji …

Nepouzdavanje u telo Read More »