Jun 2011

Žrtva hvale

Milenko Isakov „Kroz Njega, dakle, da svagda prinosimo Bogu žrtvu hvale, to jest plod usana koje priznaju ime Njegovo” (Jevrejima 13:15) Božija Reč je prorekla da će u poslednjim danima ljudi postati velike hvališe (2.Tim.3:2). Naravno, i u prošlosti su postojali ljudi koji su voleli da se hvale, ali današnje vreme je posebno karakteristično po …

Žrtva hvale Read More »

Duh bluda u Božijem narodu

Milenko Isakov „Ne upravljaju dela svojih da se vrate k Bogu svojemu; jer je duh kurvarski u njima i ne znaju Gospoda” (Osija 5:4) U prvom poglavlju knjige proroka Danila čitamo o divnom primeru Božijih ljudi koji su načinom svoje ishrane bili verni Bogu i koje je Bog kasnije moćno potvrdio za svoje svedoke! Kao predstavnik najvišeg društvenog …

Duh bluda u Božijem narodu Read More »