Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Jul 2015

Zavist

Milenko Isakov   „Odbacite dakle svaku pakost i svaku prevaru i licemerje i zavist i sva opadanja…” (1.Petrova 2:1) Apostol Petar piše ove reči onima koji su u skladu sa Božijim sveznanjem izabrani da budu poslušni Isusu Hristu i očišćeni Njegovom krvlju (1.Pet.1:2). Gospod Isus je rekao svojim učenicima da

Pročitaj više »

Ispitivati sebe

Milenko Isakov   „Sami sebe okušajte jeste li u veri. Sami sebe ogledajte.” (2.Kor.13:5) Ljudska samovolja je veliki protivnik radu Svetog Duha u našem životu. Božija Reč kaže u Gal.5:17 da “telo želi protiv Duha, a Duh protiv tela; a ovo se protivi jedno drugome, da ne činite ono što hoćete.” Poznato

Pročitaj više »

Ponos (2)

Milenko Isakov „Gospod suproti se ponositima, a poniženima daje blagodat”” (Jakov 4:6) Danas nastavljamo gde smo stali prošle sedmice. Videli smo da je Sotona začetnik ponosa, da je ponos greh koji Bog mrzi i da je put ponosa put u propast. Međutim, Bog poziva ljude da odbace svoj ponos i

Pročitaj više »

Ponos (1)

Milenko Isakov „Gospod suproti se ponositima, a poniženima daje blagodat”” (Jakov 4:6) Postoje lako uočljivi gresi koje čak i nevernici smatraju grehom. Međutim, postoje i lukaviji, teže uočljivi gresi koji su sakriveni duboko u srcu čoveka. Kada je apostol Pavle pisao Korinćanima o toj slavnoj novozavetnoj istini da su oni

Pročitaj više »

Nasledstvo Božije dece

Milenko Isakov „Nikakvo oružje načinjeno protiv tebe neće biti srećno, i svaki jezik koji se podigne na te na sudu saprećeš. To je nasledstvo sluga Gospodnjih i pravda njihova od mene, veli Gospod” (Isaija 54:17) Božija Reč kaže da se kuća i imanje nasleđuje od otaca (Priče 19:14). U svetu

Pročitaj više »