Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Decembar 2009

Hristova Crkva

Milenko Isakov „…i na ovome kamenu sazidaću crkvu, i vrata paklena neće je nadvladati.“ (Matej 16:18) Živimo u vremenu kada postoji jako mnogo crkava i denominacija. Ako bi nam prišao čovek koji ništa ne zna o Bogu, a želi da Ga upozna i želi da sazna ko pripada Hristovoj crkvi,

Pročitaj više »

Prilog udovice

Milenko Isakov „I reče im: zaista vam kažem: ova siromašna udovica metnu više od svih; jer svi ovi metnuše u prilog Bogu od suviška svojega, a ona od sirotinje svoje metnu svu hranu svoju što imaše.“ (Luka 21:3,4) Jednom prilikom Gospod Isus je posmatrao kako ljudi stavljaju priloge u haznu

Pročitaj više »

Bog gleda na srce

Milenko Isakov „…jer ne gledam na ono što čovek gleda; čovek gleda što je na očima, a Gospod gleda na srce“ (1.Sam.16:7) Gospod Isus je mnogo govorio u pričama. Svaka Njegova priča ima određenu duhovnu poruku za nas. On je došao da objavi kakvo je nebesko carstvo i na koji

Pročitaj više »

Bol

Milenko Isakov „Duh čovečiji snosi bol svoj: a duh oboren ko će podignuti?“ (Priče 18:14) Život nameće razne tuge, patnje i žalosti. Ljudi pate i doživljavaju bol zbog raznih stvari, a srca svih onih koji nisu upoznali Hrista i koji nisu pronašli smisao života u Njemu, na jedan poseban način

Pročitaj više »

Ne varajte se!

Milenko Isakov „Ne varajte se: Bog se ne da ružiti; jer šta čovek poseje, ono će i požnjeti“ (Gal.6:7) U knjizi proroka Jezekilja 28:12-19 opisuje se događaj koji se desio na nebu još pre postanja sveta. Onaj koji je zaklanjao Božije lice i jedan od najlepših duhovnih stvorenja u nebu

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: