Decembar 2009

Hristova Crkva

Milenko Isakov „…i na ovome kamenu sazidaću crkvu, i vrata paklena neće je nadvladati.“ (Matej 16:18) Živimo u vremenu kada postoji jako mnogo crkava i denominacija. Ako bi nam prišao čovek koji ništa ne zna o Bogu, a želi da Ga upozna i želi da sazna ko pripada Hristovoj crkvi, šta bi mu odgovorili? Ko …

Hristova Crkva Read More »

Prilog udovice

Milenko Isakov „I reče im: zaista vam kažem: ova siromašna udovica metnu više od svih; jer svi ovi metnuše u prilog Bogu od suviška svojega, a ona od sirotinje svoje metnu svu hranu svoju što imaše.“ (Luka 21:3,4) Jednom prilikom Gospod Isus je posmatrao kako ljudi stavljaju priloge u haznu koja se nalazila u hramu. …

Prilog udovice Read More »

Bog gleda na srce

Milenko Isakov „…jer ne gledam na ono što čovek gleda; čovek gleda što je na očima, a Gospod gleda na srce“ (1.Sam.16:7) Gospod Isus je mnogo govorio u pričama. Svaka Njegova priča ima određenu duhovnu poruku za nas. On je došao da objavi kakvo je nebesko carstvo i na koji način možemo postati i biti …

Bog gleda na srce Read More »

Bol

Milenko Isakov „Duh čovečiji snosi bol svoj: a duh oboren ko će podignuti?“ (Priče 18:14) Život nameće razne tuge, patnje i žalosti. Ljudi pate i doživljavaju bol zbog raznih stvari, a srca svih onih koji nisu upoznali Hrista i koji nisu pronašli smisao života u Njemu, na jedan poseban način su ispunjena tugom, patnjom i …

Bol Read More »

Ne varajte se!

Milenko Isakov „Ne varajte se: Bog se ne da ružiti; jer šta čovek poseje, ono će i požnjeti“ (Gal.6:7) U knjizi proroka Jezekilja 28:12-19 opisuje se događaj koji se desio na nebu još pre postanja sveta. Onaj koji je zaklanjao Božije lice i jedan od najlepših duhovnih stvorenja u nebu učinio je nešto što je …

Ne varajte se! Read More »