Mart 2010

Bog vidi sve

Milenko Isakov „I nema stvorenja koje je pred Njim skriveno, nego je sve golo i otkriveno pred očima Onoga kome treba da položimo račun“ (Jevrejima 4:13 – savremeni prevod) Ako bi ovog trenutka upitali bilo kojeg hrišćanina: „Da li veruješ da Bog sve vidi?“, većina bi odgovorila: „Naravno! Bog sve vidi.“ Međutim, mnogi takozvani hrišćani …

Bog vidi sve Прочитај више »

Videlo

Milenko Isakov „Beše videlo istinito koje obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet.“ (Jovan 1:9) Gospod Isus je jednom prilikom učio svoje učenike da se mole Bogu. Rekao im je da se mole sledećim rečima: „Oče naš koji si na nebesima…“ (Mat.6:9). Iz te proste rečenice možemo razumeti da Bog živi na nebu i da je Njegov …

Videlo Прочитај више »

Duhovni darovi

Milenko Isakov „Darovi su različiti, ali je Duh jedan“ (1.Kor.16:13,14) Svako nanovo rođeno Božije dete ima određen zadatak i ulogu unutar Hristovog tela. Možda se pitamo da li smo sami po sebi sposobni da se uspešno snađemo u toj ulozi, ali Bog nas nije ostavio u bespomoćnom stanju, nego nam je dodelio različite duhovne darove. …

Duhovni darovi Прочитај више »