Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Mart 2010

Bog vidi sve

Milenko Isakov „I nema stvorenja koje je pred Njim skriveno, nego je sve golo i otkriveno pred očima Onoga kome treba da položimo račun“ (Jevrejima 4:13 – savremeni prevod) Ako bi ovog trenutka upitali bilo kojeg hrišćanina: „Da li veruješ da Bog sve vidi?“, većina bi odgovorila: „Naravno! Bog sve

Pročitaj više »

Kakvo ime si stekao?

Milenko Isakov „Zato i Bog Njega (Hrista) povisi, i darova mu ime koje je veće od svakog imena.“ (Filibljanima 2:9) Mnogi pojedinci su stekli sebi ime. Nikola Tesla je stekao ime. Mihajlo Pupin je stekao sebi ime. Takođe, određene grupe ljudi su svojim delovanjem stekle sebi neko ime. Ako uzmemo u obzir

Pročitaj više »

Videlo

Milenko Isakov „Beše videlo istinito koje obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet.“ (Jovan 1:9) Gospod Isus je jednom prilikom učio svoje učenike da se mole Bogu. Rekao im je da se mole sledećim rečima: „Oče naš koji si na nebesima…“ (Mat.6:9). Iz te proste rečenice možemo razumeti da Bog živi na

Pročitaj više »

Duhovni napredak

Milenko Isakov „…da se napredak tvoj pokaže u svemu“ (1.Tim.4:15) Pavle daje razne savete svom sinu po veri, Timotiju. On mu ovde kaže da živi i radi na takav način da njegov napredak bude svima očigledan. Ako uzmemo primer zemaljskih roditelja, oni jako vole i žele da njihovo malo dete

Pročitaj više »

Duhovni darovi

Milenko Isakov „Darovi su različiti, ali je Duh jedan“ (1.Kor.16:13,14) Svako nanovo rođeno Božije dete ima određen zadatak i ulogu unutar Hristovog tela. Možda se pitamo da li smo sami po sebi sposobni da se uspešno snađemo u toj ulozi, ali Bog nas nije ostavio u bespomoćnom stanju, nego nam

Pročitaj više »