Mart 2010

Bog vidi sve

Milenko Isakov „I nema stvorenja koje je pred Njim skriveno, nego je sve golo i otkriveno pred očima Onoga kome treba da položimo račun“ (Jevrejima 4:13 – savremeni prevod) Ako bi ovog trenutka upitali bilo kojeg hrišćanina: „Da li veruješ da Bog sve vidi?“, većina bi odgovorila: „Naravno! Bog sve vidi.“ Međutim, mnogi takozvani hrišćani …

Bog vidi sve Read More »

Kakvo ime si stekao?

Milenko Isakov „Zato i Bog Njega (Hrista) povisi, i darova mu ime koje je veće od svakog imena.“ (Filibljanima 2:9) Mnogi pojedinci su stekli sebi ime. Nikola Tesla je stekao ime. Mihajlo Pupin je stekao sebi ime. Takođe, određene grupe ljudi su svojim delovanjem stekle sebi neko ime. Ako uzmemo u obzir industriju automobila, na primer, svi …

Kakvo ime si stekao? Read More »

Videlo

Milenko Isakov „Beše videlo istinito koje obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet.“ (Jovan 1:9) Gospod Isus je jednom prilikom učio svoje učenike da se mole Bogu. Rekao im je da se mole sledećim rečima: „Oče naš koji si na nebesima…“ (Mat.6:9). Iz te proste rečenice možemo razumeti da Bog živi na nebu i da je Njegov …

Videlo Read More »

Duhovni napredak

Milenko Isakov „…da se napredak tvoj pokaže u svemu“ (1.Tim.4:15) Pavle daje razne savete svom sinu po veri, Timotiju. On mu ovde kaže da živi i radi na takav način da njegov napredak bude svima očigledan. Ako uzmemo primer zemaljskih roditelja, oni jako vole i žele da njihovo malo dete napreduje i raste. Niko ne …

Duhovni napredak Read More »

Duhovni darovi

Milenko Isakov „Darovi su različiti, ali je Duh jedan“ (1.Kor.16:13,14) Svako nanovo rođeno Božije dete ima određen zadatak i ulogu unutar Hristovog tela. Možda se pitamo da li smo sami po sebi sposobni da se uspešno snađemo u toj ulozi, ali Bog nas nije ostavio u bespomoćnom stanju, nego nam je dodelio različite duhovne darove. …

Duhovni darovi Read More »