Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Decembar 2010

Anđeli i njihov uticaj

Milenko Isakov „Nisu li (anđeli) svi službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslediti spasenje?” (Jevrejima 1:14) Pre dve sedmice smo razmišljali o demonima i njihovom uticaju. Videli smo da su demoni ustvari pali anđeli. To su anđeli koji su sagrešili i koje Bog nije poštedio zbog njihovog buntovništva,

Pročitaj više »

Mudrost

Milenko Isakov „Gospod daje mudrost, iz Njegovih usta dolazi znanje i razum.” (Priče 2:6) Apostol Pavle kaže da nije došao u Korint da propoveda Evanđelje komplikovanim premudrim rečima (1.Kor.2:1). Iako je imao izrazite intelektualne sposobnosti pošto je odrastao kod nogu Gamaliilovih koji je bio najistaknutiji učitelj zakona tog vremena, Pavle

Pročitaj više »

Demoni i njihov uticaj

Milenko Isakov „Jer naš rat nije sa krvlju i telom, nego sa poglavarima i vlastima, i sa upraviteljima tame ovoga sveta, sa duhovima pakosti ispod neba” (Efescima 6:12) Apostol Pavle ovde jasno naglašava da rat jednog verujućeg čoveka nije protiv drugih ljudi od krvi i tela, nego protiv duhovnih poglavara,

Pročitaj više »

Strah Božiji

Milenko Isakov „Znajući dakle strah Gospodnji ljude savetujemo…” (2.Korinćanima 5:11) Božija Reč jasno otkriva da je Sotona najveći neprijatelj čoveku. U 1.Pet.5:8 piše da je đavo kao ričući lav koji hodi i traži koga da proždere. Đavo je gladan ljudskih duša. On želi da iskoristi sve svoje sposobnosti da bi sačuvao ljude

Pročitaj više »

Isus – Spasitelj grešnika

Milenko Isakov „Jer ja nisam došao da dozovem pravednike, nego grešnike na pokajanje” (Matej 9:13) U prošloj poruci je bilo reči o pokajanju, kao jednoj od suštinskih stvari Hristove nauke. Sećam se kako sam pre nekoliko godina svedočio dvojici mladića. Kada sam im rekao o njihovoj potrebi za pokajanjem, rugali

Pročitaj više »