Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Oktobar 2017

Strpljenje

Milenko Isakov „Ljubav je strpljiva” (1.Korinćanima 13:4 – Bakotić) Pred Bogom je jedan dan kao hiljadu godina, a hiljadu godina kao jedan dan (2.Pet.3:8). Za nas je hiljadu godina veoma dug period zato što je naš život na zemlji ograničen. Međutim, Bog je večan i pošto beskrajno živi On ima

Pročitaj više »

Ne zaboravljati činiti dobro

Milenko Isakov „A dobro činiti i davati milostinju ne zaboravljajte; jer se takvim žrtvama ugađa Bogu.” (Jevrejima 13:16) Solomun je davno pisao da želja čoveku treba da bude da čini milost (Priče 19:22). Svaki iskreni hrišćanin poseduje želju da čini dobro drugima. Međutim, to ne znači da svi vernici zaista

Pročitaj više »

Najveći su koji su najponizniji

Milenko Isakov „…nego koji je najveći među vama neka bude kao najmanji, i koji je starešina neka bude kao sluga.” (Luka 22:26) U 22.poglavlju Evanđelja po Luci opisuje se kako je Gospod Isus rekao Jovanu i Petru da pripreme pashu. Pasha ja bio veliki jevrejski praznik u kome su se

Pročitaj više »

Spasenje Božije

Milenko Isakov „Od Gospoda je spasenje!” (Psalam 3:8) “Da li si spašen?” Ovo pitanje se često postavlja u evanđeoskim krugovima ljudi i to je jako važno pitanje. Užasna je činjenica da će mnogi tokom svog zemaljskog života misliti da su spašeni, a u poslednji dan Gospod će im reći: “Idite od

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: