Avgust 2013

Uticaj komentara bližnjih

Milenko Isakov “I od toga dana Saul gledaše popreko Davida.” (1.Samuilova 18:9) U 18.poglavlju 1.Samuilove knjige opisuju se žene iz raznih gradova u Izraelu koje su uz pevanje slavile pobedu Izraelskog naroda nad Filistejima. One su govorile kako je Saul pobio hiljadu neprijatelja, a David svojih deset hiljada. Kada je Saul čuo njihov komentar, razgnjevio …

Uticaj komentara bližnjih Read More »

Obeležja kultizma (4)

Milenko Isakov “Stojte dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti.” (Galatima 5:1) Danas ćemo završiti razmatranje karakteristika kultizma. Kao što je bilo spomenuto u prethodnim porukama, kao vernici možemo biti deo hrišćanske zajednice koja ima ispravnu Biblijsku nauku i pobožne, duhovne vođe, a ipak gajiti kultistički …

Obeležja kultizma (4) Read More »