Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Avgust 2013

Potreba proročke reči

Milenko Isakov „I imamo najpouzdaniju proročku reč, i dobro činite što pazite na nju, kao na videlo koje svetli u tamnom mestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašim.” (2.Petrova 1:19) Proročka reč o kojoj ovde Petar govori odnosi se na reči svih starozavetnih proroka

Pročitaj više »

Poslušnost ili neposlušnost ljudskom autoritetu

Milenko Isakov „Petar i Jovan odgovarajući rekoše im: sudite je li pravo pred Bogom da vas više slušamo nego Boga?“ (Dela 4:19) Bog nije Bog nereda i bune! On je ustanovio principe po kojima ljudsko društvo treba da funkcioniše. Bog je odredio ljude koji će biti vođe nacija i država.

Pročitaj više »

Od svakog jezika, kolena, naroda i plemena

Milenko Isakov „Potom videh, i gle, narod mnogi, kojega niko ne može izbrojiti, od svakog jezika, kolena, naroda i plemena, stajaše pred prestolom i pred jagnjetom obučen u haljine bele i palme u rukama njihovim“ (Otkrivenje 7:9) Jovan je jasno video veliko mnoštvo naroda kojega niko nije mogao da izbroji. Video

Pročitaj više »

Uticaj komentara bližnjih

Milenko Isakov „I od toga dana Saul gledaše popreko Davida.“ (1.Samuilova 18:9) U 18.poglavlju 1.Samuilove knjige opisuju se žene iz raznih gradova u Izraelu koje su uz pevanje slavile pobedu Izraelskog naroda nad Filistejima. One su govorile kako je Saul pobio hiljadu neprijatelja, a David svojih deset hiljada. Kada je

Pročitaj više »

Obeležja kultizma (4)

Milenko Isakov „Stojte dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti.“ (Galatima 5:1) Danas ćemo završiti razmatranje karakteristika kultizma. Kao što je bilo spomenuto u prethodnim porukama, kao vernici možemo biti deo hrišćanske zajednice koja ima ispravnu Biblijsku nauku i pobožne, duhovne

Pročitaj više »