Avgust 2013

Od svakog jezika, kolena, naroda i plemena

Milenko Isakov „Potom videh, i gle, narod mnogi, kojega niko ne može izbrojiti, od svakog jezika, kolena, naroda i plemena, stajaše pred prestolom i pred jagnjetom obučen u haljine bele i palme u rukama njihovim“ (Otkrivenje 7:9) Jovan je jasno video veliko mnoštvo naroda kojega niko nije mogao da izbroji. Video je ljude različitog jezika, kolena, …

Od svakog jezika, kolena, naroda i plemena Прочитај више »