Jul 2009

Ugled naše službe Bogu

Milenko Isakov „Nikakvo ni u čemu ne dajte spoticanje, da se služba ne kudi“ (2.Kor.6:3) Svako nanovo rođeno Božije dete ima svoju službu – zadatak i ulogu unutar Hristovog tela. Pavle je pisao vernima u Efesu: “Svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristova” (Ef.4:7). Božija reč nas ohrabruje da se služimo među sobom darovima …

Ugled naše službe Bogu Read More »

Bog nas je izabrao

Milenko Isakov …“kao što nas izabra kroz Njega pre postanja sveta, da budemo sveti i pravedni pred Njim u ljubavi, odredivši nas napred kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo…“ (Ef.1:4,5) Gospod Isus je rekao da je On došao da pronađe i spase ono što je izgubljeno (Luka 19:10). Svi smo mi bili izgubljeni! Bili smo mrtvi …

Bog nas je izabrao Read More »