Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Jul 2009

Ugled naše službe Bogu

Milenko Isakov „Nikakvo ni u čemu ne dajte spoticanje, da se služba ne kudi“ (2.Kor.6:3) Svako nanovo rođeno Božije dete ima svoju službu – zadatak i ulogu unutar Hristovog tela. Pavle je pisao vernima u Efesu: “Svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristova” (Ef.4:7). Božija reč nas ohrabruje da

Pročitaj više »

Blago narodu koji zna trubnu poklič!

Milenko Isakov „Blago narodu koji zna trubnu poklič! U svetlosti lica Tvojega oni hode…“ (Psalam 89:15) Reč “truba” prvi put se spominje u Pismu u 2.Mojs.19:16-20 kada je Bog sišao na Sinajsku goru da se objavi Izrailjskom narodu! Trubljenje je bilo toliko jako da je sav narod drhtao od straha

Pročitaj više »

Svežina duhovnog života

Milenko Isakov …“Jer ću izliti vodu na žednoga i potoke na suvu zemlju, izliću duh svoj na seme tvoje i blagoslov svoj na tvoje natražje. I procvetaće kao u travi, kao vrbe kraj potoka …“ (Isaija 44:3,4) Poznat nam je događaj iz knjige proroka Jone kada je Bog pokazao veliku milost

Pročitaj više »

Bog nas je izabrao

Milenko Isakov …“kao što nas izabra kroz Njega pre postanja sveta, da budemo sveti i pravedni pred Njim u ljubavi, odredivši nas napred kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo…“ (Ef.1:4,5) Gospod Isus je rekao da je On došao da pronađe i spase ono što je izgubljeno (Luka 19:10). Svi smo mi

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: