Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Februar 2019

Budite uviđavni prema ženama

Milenko Isakov „Tako i vi, muževi, budite uviđavni prema svojim ženama i ukazujte im poštovanje kao slabijem polu i sunaslednicama milosnog dara života, da ništa ne ometa vaše molitve.“ (1.Petrova 3:7) Biti uviđavan prema nekome znači primetiti njegovo stanje i njegova osećanja i reagovati u skladu sa tim. Ovo sigurno

Pročitaj više »

Tri korisna podsticaja

Milenko Isakov „…napominjem ti da podgrevaš dar Božiji koji je u tebi od kako sam metnuo ruke svoje na tebe…“ (2.Timotiju 1:6) 1. Traži da budeš vatren za Boga Pavle je pisao Timotiju: “Želim da te podsetim na duhovne darove koje si primio kada sam položio svoje ruke na tebe. Sveti

Pročitaj više »

Istina u vezi spasenja

Milenko Isakov “Trudite se da živite u miru sa svima i u svetosti bez koje niko neće videti Gospoda.” (Jevrejima 12:14) Reč Božija govori o spasenju u tri vremena – prošlom (Efescima 2:8), sadašnjem (Filibljanima 2:12) i budućem (Rimljanima 13:11) – odnosno, o opravdanju, posvećenju i proslavljenju. Spasenje ima temelj

Pročitaj više »

Bojati se Boga – ne čoveka

Milenko Isakov “…Gospoda nad vojskama smatraj svetim; Njega treba da se bojiš, od Njega da strepiš…” (Isaija 8:13) Šta je istinski strah Božiji? Jedna velika prednost kada imamo strahopoštovanje prema Bogu jeste da ne treba više nikoga da se bojimo. U Isaiji 8:12 čitamo: “Ne zovi zaverom sve što ovaj narod

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: