Februar 2019

Tri korisna podsticaja

Milenko Isakov “…napominjem ti da podgrevaš dar Božiji koji je u tebi od kako sam metnuo ruke svoje na tebe…” (2.Timotiju 1:6) 1. Traži da budeš vatren za Boga Pavle je pisao Timotiju: “Želim da te podsetim na duhovne darove koje si primio kada sam položio svoje ruke na tebe. Sveti Duh nije duh straha.” (2.Tim.1:6). Pavle …

Tri korisna podsticaja Read More »

Istina u vezi spasenja

Milenko Isakov “Trudite se da živite u miru sa svima i u svetosti bez koje niko neće videti Gospoda.” (Jevrejima 12:14) Reč Božija govori o spasenju u tri vremena – prošlom (Efescima 2:8), sadašnjem (Filibljanima 2:12) i budućem (Rimljanima 13:11) – odnosno, o opravdanju, posvećenju i proslavljenju. Spasenje ima temelj i građevinu. Temelj je oproštenje …

Istina u vezi spasenja Read More »