Novembar 2019

Slomljenost

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Spazivši kako jedan Egipćanin tuče jednog od njegove jevrejske sabraće, Mojsije se osvrnu ovamo-onamo, pa kad vide da nema nikog, ubi Egipćanina i zakopa ga u pesak.” (2. Mojsijeva 2:11-12) U drugom poglavlju čitamo o vremenu kada je Mojsije izašao da izbavi Izraelce od Egipćana. On je video kako Egipćanin bije …

Slomljenost Read More »

Izbavljenje iz Egipta (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Tada faraon zapovedi svem svom narodu: Svako jevrejsko muško novorođenče bacite u Nil, a žensko ostavite u životu” (2. Mojsijeva 1:22) Ako je 1.Knjiga Mojsijeva nazvana Knjigom Postanka, onda 2.Knjigu Mojsijevu možemo nazvati „Rođenjem nacije“ – nacije Izraela. Videli smo početke toga u 1.Knjizi Mojsijevoj. Sada je vidimo kao punopravnu naciju. …

Izbavljenje iz Egipta (1) Read More »

Život Josifa (3)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Vi ste mislili zlo po mene, ali je Bog mislio dobro…” (1. Mojsijeva 50:20) Kada je nastala velika glad u zemlji, Jakov je rekao svojim sinovima da idu u Egipat i nabave hranu. Kada negde nastane glad, treba da ideš po hranu kod onih koji su bili mudri pre nego što …

Život Josifa (3) Read More »