Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Novembar 2019

Slomljenost

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Spazivši kako jedan Egipćanin tuče jednog od njegove jevrejske sabraće, Mojsije se osvrnu ovamo-onamo, pa kad vide da nema nikog, ubi Egipćanina i zakopa ga u pesak.“ (2. Mojsijeva 2:11-12) U drugom poglavlju čitamo o vremenu kada je Mojsije izašao da izbavi Izraelce od Egipćana. On

Pročitaj više »

Izbavljenje iz Egipta (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “A sad, hajde! Šaljem te faraonu, da moj narod, Izraelce, izvedeš iz Egipta.“ (2. Mojsijeva 3:10) Ono što sve škole u Egiptu nisu mogle da nauče Mojsija, on je naučio u pustinji čuvajući stada i radeći za svog tasta. Na kraju tih 40 godina Mojsije je

Pročitaj više »

Izbavljenje iz Egipta (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Tada faraon zapovedi svem svom narodu: Svako jevrejsko muško novorođenče bacite u Nil, a žensko ostavite u životu“ (2. Mojsijeva 1:22) Ako je 1.Knjiga Mojsijeva nazvana Knjigom Postanka, onda 2.Knjigu Mojsijevu možemo nazvati „Rođenjem nacije“ – nacije Izraela. Videli smo početke toga u 1.Knjizi Mojsijevoj. Sada

Pročitaj više »

Život Josifa (3)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Vi ste mislili zlo po mene, ali je Bog mislio dobro…“ (1. Mojsijeva 50:20) Kada je nastala velika glad u zemlji, Jakov je rekao svojim sinovima da idu u Egipat i nabave hranu. Kada negde nastane glad, treba da ideš po hranu kod onih koji su

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: