Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Oktobar 2013

Bog je dobar

Milenko Isakov „A On (Isus) reče mu: što me zoveš dobrim? Niko nije dobar osim jednoga Boga!” (Matej 19:17) Spasenje koje danas posedujemo u Isusu Hristu i svaki blagoslov koji, kao Božija deca, uživamo i imamo jeste rezultat Božije dobrote. Bog je dobar Bog! Sigurno smo imali prilike da doživimo

Pročitaj više »

Božije neispitljive stvari

Milenko Isakov „On čini stvari velike i neispitljive i divne, kojima nema broja” (Jov 9:10) Misli i putevi Božiji su daleko viši od naših misli i puteva (Isaija 55:8-9). Kada bi mogli da razumemo sve što Bog radi, onda to ne bi bio istinski Bog, već bog naše mašte. Suočavamo

Pročitaj više »

Obožavanje u duhu i istini

Milenko Isakov „Ali ide vreme i već je nastalo, kad će se pravi bogomoljci moliti Ocu duhom i istinom, jer Otac hoće takvih bogomoljaca.” (Jovan 4:23) Prošli put smo razmišljali o Hristovoj poniznosti i videli smo našu veliku potrebu da svakodnevno učimo od Njegove poniznosti. Isus je rekao da ne

Pročitaj više »

Hristova poniznost (1)

Milenko Isakov „…nego je ponizio sâm sebe uzevši obličje sluge” (Filibljanima 2:7) Pre dve sedmice smo započeli ovu temu i danas želimo da nastavimo da razmišljamo o poniznosti koju je naš Gospod posedovao dok je živeo na zemlji. Nedostatak poniznosti jeste uzrok mnogih neslaganja i sukoba među vernicima. Vređanje, nepraštanje

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: