Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Sa Hristom u školi molitve

TRIDESET PRVA LEKCIJA

„Molite se bez prestanka” Ili, Život molitve “Radujte se uvek. Molite se bez prestanka. Zahvaljujte na svačemu.“ 1.Solunjanima 5:16-18 Naš Gospod je ispričao priču o udovici i nepravednom sudiji da nas nauči da se treba uvek moliti i ne umoriti se. Kao što je udovica istrajala u traženju jedne određene stvari, tako izgleda da se priča odnosi na istrajnu molitvu za određeni blagoslov, kada se čini da Bog

Pročitaj više »

TRIDESETA LEKCIJA

„Sveto sveštenstvo” Ili, Zastupnička služba “Da budete sveto sveštenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su Bogu ugodne kroz Isusa Hrista.“ (1.Petrova 2:5) „A vi ćete se zvati sveštenici Gospodnji“ (Isaija 61:6) Duh je Gospodnji na meni, jer me je Gospod pomazao“. Ovo su Isusove reči u Isaiji. Kao plod Njegovog dela svi iskupljeni

Pročitaj više »

DVADESET DEVETA LEKCIJA

„Po Njegovoj volji” Ili, Naša sloboda u molitvi   “I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako šta molimo po volji Njegovoj posluša nas. I kad znamo da nas sluša šta god molimo, znamo da će nam dati šta tražimo od Njega.” (1. Jov. 5:14,15) Jedna od najvećih prepreka molitve vere za mnoge

Pročitaj više »

DVADESET OSMA LEKCIJA

„Oče, ne moja volja!” Ili, Hristos Žrtva „I On je rekao: Ava, Oče, sve je moguće Tebi; ukloni ovu čašu od mene: ali ne moja volja, nego tvoja volja neka bude.“ – Marko 14:36 Koji kontrast u razmaku od nekoliko sati! Kakav prelaz iz tihog uzdizanja kada je podigao svoje oči ka

Pročitaj više »

DVADESET SEDMA LEKCIJA

„Oče, hoću! Ili, Hristos Prvosveštenik „Oče, hoću da oni koje si mi dao budu sa mnom onde gde sam ja.“ (Jovan 17:24) U Njegovom oproštajnom obraćanju Isus daje svojim učenicima puno otkrivenje onoga kako novi život treba da izgleda kada jednom carstvo Božije siđe u sili. U ispunjenju Duhom Svetim, u jedinstvu

Pročitaj više »