Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Avgust 2015

Hodanje sa Bogom – 2

Milenko Isakov   „Da vera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj, nego u sili Božijoj.” (1.Korinćanima 2:5) Danas ćemo nastaviti razmišljanje koje smo započeli prošle sedmice. Naša tema je hodanje sa Bogom. Prošli put smo videli da hodanje sa Bogom podrazumeva hod ispravljenog stava, zatim hodanje u istini i hodanje

Pročitaj više »

Hodanje sa Bogom – 1

Milenko Isakov   „Jer je milost Tvoja pred očima mojim i hodim u istini Tvojoj.” (Psalam 26:3) Prošli put smo videli da Bog želi zajedništvo sa nama. On želi da hoda sa nama. Danas ćemo razmišljati na sličnu temu. Pogledaćemo šta znači hodati sa Bogom. Mnogi hrišćani misle da hodaju sa

Pročitaj više »

Bog želi zajedništvo sa nama

Milenko Isakov   „I začuše glas Gospoda Boga, koji iđaše po vrtu kad zahladi…” (1.Mojsijeva 3:8) Kada su Adam i Eva prestupili Božiju zapovest u Edemu i zgrešili Bogu, shvatili su da su goli i tada su od smokvinog lišća načinili sebi odeću. Međutim, Bog ih je tražio. Čuli su

Pročitaj više »

Vodeno krštenje

Milenko Isakov   „Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt Njegovu krstismo se? Tako se s Njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom Očevom, tako i mi u novom životu da hodimo.” (Rimljanima 6:3,4) Danas želimo specifičnije da

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: