Avgust 2015

Hodanje sa Bogom – 2

Milenko Isakov   “Da vera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj, nego u sili Božijoj.” (1.Korinćanima 2:5) Danas ćemo nastaviti razmišljanje koje smo započeli prošle sedmice. Naša tema je hodanje sa Bogom. Prošli put smo videli da hodanje sa Bogom podrazumeva hod ispravljenog stava, zatim hodanje u istini i hodanje u svetlu Božijem. Život čoveka koji …

Hodanje sa Bogom – 2 Read More »

Hodanje sa Bogom – 1

Milenko Isakov   “Jer je milost Tvoja pred očima mojim i hodim u istini Tvojoj.” (Psalam 26:3) Prošli put smo videli da Bog želi zajedništvo sa nama. On želi da hoda sa nama. Danas ćemo razmišljati na sličnu temu. Pogledaćemo šta znači hodati sa Bogom. Mnogi hrišćani misle da hodaju sa Bogom, ali se varaju. Uvek …

Hodanje sa Bogom – 1 Read More »

Vodeno krštenje

Milenko Isakov   “Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt Njegovu krstismo se? Tako se s Njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom Očevom, tako i mi u novom životu da hodimo.” (Rimljanima 6:3,4) Danas želimo specifičnije da razmišljamo o značaju i pravom …

Vodeno krštenje Read More »