Jun 2019

kDva čoveka koja su slušala Sotonu (3)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “…I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos, a na Kaina i  na njegov prinos ne pogleda…“ (1.Mojsijeva 4:4,5) U poglavlju 4 čitamo o još jednom čoveku koji je slušao Đavola – Kainu. Eva je rodila Kaina i rekla: „Stvorila sam čoveka sa pomoću Gospodnjom“ (4:1). Rođenje ljudskog bića je bilo čudo …

kDva čoveka koja su slušala Sotonu (3) Прочитај више »