Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Mart 2013

Ne Sudija, nego Spasitelj

Milenko Isakov „Jer Bog ne posla Sina svojega na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroz Njega.” (Jovan 3:17)   Ova Reč koju je objavio Gospod Isus jeste velika istina i obećanje! Divna je privilegija živeti u “godini milosti Gospodnje” – u vremenu blagodati Božije. Kada je Isus Hrist

Pročitaj više »

Čistota i od spolja

Milenko Isakov „…Očisti najpre iznutra čašu i zdelu, da budu i spolja čiste“ (Matej 23:26) Gospod Isus se vrlo protivio ljudima koji su stavljali akcenat na spoljašnju formu pobožnosti, a iznutra su bili prljavi i izopačeni. On je takve ljude nazivao licemerima. Iako su od spolja želeli da se prikazuju kao

Pročitaj više »

Pamtiti dobra dela bližnjih

Milenko Isakov „A dobro činiti i davati milostinju ne zaboravljajte; jer se takvim žrtvama ugađa Bogu.” (Jevrejima 13:16) U prošloj poruci smo videli izopačenost naše samoživosti i samocentričnosti. Samo Gospod Isus svojim Duhom može da zameni našu samoživost lepotom Njegovog života. Sami po sebi smo skloni da često mislimo samo

Pročitaj više »

Izopačenost naše sebičnosti

Milenko Isakov „Svi mi kao ovce zađosmo, svaki od nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na Njega bezakonje svih nas.” (Isaija 53:6) Isaija ovde prorokuje stotinama godina ranije kako će na Nekoga biti “pušteno” ili bačeno bezakonje i gresi celog čovečanstva. Mi danas znamo da je Isaija govorio

Pročitaj više »

Priča o lastama

Milenko Isakov „I ptica nahodi kuću, i lastavica gnezdo sebi gde leže ptiće svoje, kod oltara Tvojih, Gospode nad silama, care moj i Bože moj!” (Psalam 84:3) Danas želim da prepričam jednu poučnu priču iz knjižice “Sluga” koju je pisala Kristina Roj. Daleko, daleko, tamo gde u vreme naše zime cveta

Pročitaj više »