Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Februar 2013

Ljudske zabrane

Milenko Isakov „A Jovan odgovaraći reče: Učitelju, videsmo jednoga gde imenom tvojim izgoni đavole i zabranismo mu, jer ne ide s nama za Tobom” (Luka 9:49) Svaka istinska pobožnost ima veliku opoziciju, protivnike i neprijatelja koji svim silama želi da zabrani i spreči proslavljanje Božijeg imena. Biblija kaže da svi

Pročitaj više »

Uskakati u opasna mesta

Milenko Isakov „…nego hajde da uskočimo u oko Sirski…” (2.Carevima 7:4) Danas mi posebno leži na srcu da podelim sa vama poruku koju sam slušao od brata Cartera Conlon koji živi i vodi Hristovu crkvu u Njujorku. U 2.Knjizi o Carevima u 6.i 7. poglavlju govori se o tome kako

Pročitaj više »

Večna slava

Milenko Isakov „Jer naša laka sadašnja briga donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu, nama koji ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi; jer je ovo što se vidi za vreme, a ono što se ne vidi večno.” (2.Korinćanima 4:17,18)Svi iskreni sledbenici

Pročitaj više »

Ne oslanjati se na svoje pretpostavke

Milenko Isakov „Zato ne sudite ništa pre vremena dokle Gospod ne dođe, koji će izneti na videlo što je bilo sakriveno u tami i obijaviće savete srdačne i tada će pohvala biti svakome od Boga” (1.Korinćanima 4:5) Prirodno stanje svakog čoveka jeste da je slab, bezbožnik, grešnik i neprijatelj Bogu

Pročitaj više »