Februar 2018

Stav vernika prema hrani

Milenko Isakov „Ali Danilo naumi da se ne skvrni obrokom jela careva i vinom koje on pijaše…” (Danilo 1:8) U Danilu 1 čitamo o divnom primeru Božijih ljudi koji su načinom svoje ishrane bili verni Bogu i koje je Bog kasnije moćno potvrdio za svoje svedoke! Kao predstavnik najvišeg društvenog sloja u Izraelu, Danilo je bio doveden u …

Stav vernika prema hrani Read More »

Stav tela u molitvi

Milenko Isakov „Hoću dakle da molitve čine ljudi na svakom mestu, podižući svete ruke bez gnjeva i premišljanja” (1.Timotiju 2:8) Da li je bitan stav tela kada upućujemo molitve Bogu? Kako su se Božiji ljudi molili? Ova pitanja želimo danas da razgledamo u svetlu Božije Reči. U Starom Zavetu ćemo primetiti više slučajeva gde su se …

Stav tela u molitvi Read More »