Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Oktobar 2014

Pravednik živi od vere

Milenko Isakov „Gle, ko se ponosi, njegova duša nije prava u njemu; a pravednik će od vere svoje živ biti” (Avakum 2:4) Danas želimo detaljnije pogledati ove reči iz knjige proroka Avakuma. Drugi deo ovog stiha je na tri mesta citiran u novom zavetu i zato je važno da ga

Pročitaj više »

Božija dobrota

Milenko Isakov „A On (Isus) reče mu: što me zoveš dobrim? Niko nije dobar osim jednoga Boga!” (Matej 19:17) Spasenje koje danas posedujemo u Isusu Hristu i svaki blagoslov koji, kao Božija deca, uživamo i imamo jeste rezultat Božije dobrote. Bog je dobar Bog! Sigurno smo imali prilike da doživimo

Pročitaj više »

Mlakost

Milenko Isakov „I anđelu Laodikijske crkve napiši: tako govori Amin, svedok verni i istiniti, početak stvorenja Božijega…” (Otkrivenje 3:14) Apostol Jovan je čuo glas kao trube koja je govorila: “Ja sam alfa i omega, prvi i poslednji”(Otkr.1:10). To je bio glas proslavljenog Gospoda Isusa Hrista koji je imao poruke za sedam

Pročitaj više »

Telesnost ili duhovnost

Milenko Isakov „Jer ste još telesni. Jer gde su među vama zavisti i svađe i nesloge, niste li telesni i ne živite li po čoveku?„ (1.Korinćanima 3:3) Reč telo se puno spominje u Svetom Pismu. Spominje se u mnogim stihovima i nema svugde jednako značenje. Sa jedne strane, naše telo

Pročitaj više »

Zakon ili blagodat

Milenko Isakov „Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i Ja ću vas odmoriti” (Matej 11:28) Kada razmišljamo o ovim rečima Gospoda Isusa Hrista, često mislimo da se Njegov poziv odnosi na bezbožne ljude koji su umorni od tereta svoje krivice, besmisla njihovog života i razočaranosti u druge

Pročitaj više »