Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Novembar 2010

Praktičan deo pokajanja

Milenko Isakov „Ušima slušah o tebi, a sada te oko moje vidi. Zato poričem i kajem se u prahu i pepelu” (Jov 42:5,6) Bog je posvedočio za Jova da je dobar, pravedan, bogobojazan i da se uklanja od zla. Dakle, to nije bilo mišljenje nekog čoveka ili grupe ljudi. To

Pročitaj više »

Delo Božijih ruku

Milenko Isakov „Je li ti milo da činiš silu, da odbacuješ delo ruku svojih i savet bezbožnički obasjavaš?” (Jov 10:3) Ovo pitanje je postavio čovek za koga je Bog posvedočio da je dobar, pravedan, bogobojazan i da se uklanja od zla. Život tog čoveka je bio toliko uzvišen da je

Pročitaj više »

Ne dajite mesta đavolu

Milenko Isakov „Niti dajite mesta đavolu” (Efescima 4:27) Jednom prilikom sam na internetu poručio besplatnu literaturu na temu evanđelja. Posle par dana stiglo mi je nekoliko skripti na kućnu adresu. Između ostalog, tamo je bilo objašnjeno nešto u smislu da Sotona nije stvarna osoba, već samo neki zao uticaj. Zaprepašćujuće

Pročitaj više »

Sloboda u Hristu

Milenko Isakov „…i srce se njegovo oslobodi na putevima Gospodnjim…” (2.Dnevnika 17:6) Božija Reč govori o Josafatu, caru Judinom, koji je tražio Boga i hodao po Njegovim zapovestima. Gospod je utvrdio carstvo u njegovoj ruci i Josafat je imao veliko blago i slavu. Njegovo srce se oslobodilo na Gospodnjim putevima,

Pročitaj više »