Novembar 2010

Delo Božijih ruku

Milenko Isakov „Je li ti milo da činiš silu, da odbacuješ delo ruku svojih i savet bezbožnički obasjavaš?” (Jov 10:3) Ovo pitanje je postavio čovek za koga je Bog posvedočio da je dobar, pravedan, bogobojazan i da se uklanja od zla. Život tog čoveka je bio toliko uzvišen da je Bog mogao da se pohvali …

Delo Božijih ruku Read More »

Ne dajite mesta đavolu

Milenko Isakov „Niti dajite mesta đavolu” (Efescima 4:27) Jednom prilikom sam na internetu poručio besplatnu literaturu na temu evanđelja. Posle par dana stiglo mi je nekoliko skripti na kućnu adresu. Između ostalog, tamo je bilo objašnjeno nešto u smislu da Sotona nije stvarna osoba, već samo neki zao uticaj. Zaprepašćujuće je da se takva vrsta …

Ne dajite mesta đavolu Read More »

Sloboda u Hristu

Milenko Isakov „…i srce se njegovo oslobodi na putevima Gospodnjim…” (2.Dnevnika 17:6) Božija Reč govori o Josafatu, caru Judinom, koji je tražio Boga i hodao po Njegovim zapovestima. Gospod je utvrdio carstvo u njegovoj ruci i Josafat je imao veliko blago i slavu. Njegovo srce se oslobodilo na Gospodnjim putevima, te je oborio visine i …

Sloboda u Hristu Read More »