Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

April 2014

Božije spasenje

Milenko Isakov „Od Gospoda je spasenje!” (Psalam 3:8) “Da li si spašen?” Ovo pitanje se često postavlja u evanđeoskim krugovima ljudi i to je jako važno pitanje. Užasna je činjenica da će mnogi tokom svog zemaljskog života misliti da su spašeni, a u poslednji dan Gospod će im reći: “Idite od

Pročitaj više »

Religija ili život

Milenko Isakov „Lupež ne dolazi ni za šta drugo nego da ukrade i ubije i pogubi; ja dođoh da imaju život i izobilje.” (Jovan 10:10) Prošle sedmice smo razmatrali stih 44 iz Jovana 8 gde je Isus jasno govorio o tome ko je đavo. Uvodni stih današnje poruke takođe daje

Pročitaj više »

Đavo je prevarant

Milenko Isakov „On je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad laž govori svoje govori: jer je laža i otac laži.” (Jovan 8:44) Užasan je osećaj spoznati da te je neko prevario! Niko ne voli da bude prevaren, ali čovekova nesvesnost da

Pročitaj više »

Pasha – Bog čini čuda

Milenko Isakov „Očistite dakle stari kvasac, da budete novo testo, kao što ste presni, jer i pasha naša zakla se za nas, Hristos. Zato da praznujemo ne u starome kvascu, ni u kvascu pakosti i lukavstva, nego u presnome hlebu čistote i istine” (1.Korinćanima 5:7,8) Pasha je bio veliki jevrejski praznik

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: