Kako možeš reći "ne"?

Po Milosti Božijoj, pred vama je još jedan u nizu mnogobrojnih albuma hrišćanske muzike.

Iskreno želim da svi shvatimo da je Bogu jednostavno nemoguće kazati “ne”. Nemoguće je odbiti tu večno uzvišenu i savršenu Božiju ljubav, ali je vrlo potrebno prepoznati je.

Zbog toga je moja velika molitva da slušanjem ovih pesama osetite bedu i prazninu sopstvenog života bez Hrista, a duboko shvatite Njegovu ljubav koju pokazuje celom čovečanstvu tako što umire na golgotskom krstu i svojom žrtvom svima omogućuje spasenje i večni život!

Zato je moja poruka svima vama: “Isus te voli, On je sa tobom gde god da pođeš! Zato primi tu nežnu ljubav što Bog ti pruža! O, PRIMI JE, u tvom će srcu cvetati!”

Ovaj album je posebno namenjen mojim dragim školskim drugovima i profesorima, isto tako i svima koji još nisu upoznali Hrista kao svog ličnog spasitelja, kao i svim hrišćanima.

…”JER BOG JE TAKO ZAVOLEO SVET DA JE SVOG JEDINORODNOG SINA DAO,
DA SVAKI KOJI VERUJE U NJEGA NE PROPADNE, NEGO DA IMA ŽIVOT VEČNI…”

(Jovan 3:16)

kontakt:
Milenko Isakov
Cara Dušana 126
21242 Budisava, Srbija
e-mail: milenko.isakov@gmail.com