Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Maj 2011

Hrišćanin i njegova ishrana

Milenko Isakov „Ali Danilo naumi da se ne skvrni obrokom jela careva i vinom koje on pijaše…” (Danilo 1:8) U prvom poglavlju knjige proroka Danila čitamo o divnom primeru Božijih ljudi koji su načinom svoje ishrane bili verni Bogu i koje je Bog kasnije moćno potvrdio za svoje svedoke! Kao predstavnik najvišeg društvenog

Pročitaj više »

Borba unutrašnjeg i spoljašnjeg čoveka

Milenko Isakov „…ali vidim drugi zakon u udima svojim koji se suproti zakonu uma mojega i zarobljava me zakonom grehovnim koji je u udima mojim.” (Rimljanima 7:23) Od kada sam predao svoj život Gospodu Isusu Hristu nikada nisam bio toliko umoran od samoga sebe kao u zadnjih nekoliko dana. Možda

Pročitaj više »

Svedočanstvo obraćenja

Milenko Isakov „Ko veruje sina Božijega ima svedočanstvo u sebi…” (1. Jovanova 5:10) U Božijoj Reči je na nekoliko mesta zabeleženo svedočanstvo obraćenja Savla iz Tarsa koji je kasnije postao veliki apostol neznabožaca. Najpre čitamo o tome u devetom poglavlju Dela apostolskih. Tu je zapisano šta je prethodilo tom ogromnom

Pročitaj više »

Novo rođenje

Milenko Isakov „Odgovori Isus: zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije.” (Jovan 3:5) Prve reči kojima je Gospod Isus započeo svoju javnu službu bile su: “Pokajte se, jer se približi Carstvo nebesko.” Isus je došao da objavi Božije nebesko carstvo, a

Pročitaj više »