Finansijska podrška

      Služba Isusa Hrista je zavisila samo o Svetom Duhu! On jeste primao darove od onih koji sa Ga sledili (Luka 8:2,3), ali nikada i ni od koga nije tražio novac, niti je javljao svoje finansijske potrebe bilo kome osim svom Ocu! Na isti način će i danas funkcionisati svaka služba koja želi da oda čast Bogu!

      Hrišćanska služba nikada nije bila, niti će biti, sredstvo biznisa i obogaćavanja. Iz tog razloga, u periodu od više od 10 godina koliko funkcioniše internet portal “Božija Reč” nijednom i ni od koga nismo tražili novac za potrebe sajta, bilo u vidu pozajmice ili donacije. Bog je uvek ispunio sve naše potrebe i On sâm je poticao svoju decu da daju za Njegovo delo.

      Sav materijal koji se nalazi na sajtu je dostupan i potpuno besplatan. Mi smo sve to zabadava dobili i zato želimo besplatno da delimo drugima (Matej 10:8). Naravno, svaka služba zahteva određen novac, ali ja slavim Boga što je suviše moćan da ispuni sve naše potrebe po svojem neiskazanom bogatstvu u Isusu Hristu!

      Davati za Božije delo jeste privilegija i čast koja pripada samo nanovo rođenoj deci Božijoj! (3.Jov.7). Bog voli one koji dragovoljno daju. (2.Kor.9:7). Božija volja nije da dajemo novac za Njegovo delo ako smo sâmi u dugovima (Rim.13:8). Bog ne želi da zanemarimo finansijske potrebe naše porodice da bismo davali za Njegovo delo (1.Tim.5:8). Bog neće prihvatiti naše davanje ako se nismo izvinuli osobi koju smo povredili i ako nismo učinili najbolje sa svoje strane da dođe do pomirenja! (Mat.5:23,24). Bog ne želi da naše davanje bude pod bilo kakvim pritiskom, ili zbog osećaja obaveze, ili da bi za uzvrat dobili od Njega nagradu (2.Kor.9:7).

Ako ste razmislili o svemu tome i još uvek osećate da treba da podržite ovu službu, novac možete priložiti na sledeći dinarski žiro način:

115-0038163539342-88    Mobi banka