Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Februar 2020

Šator od sastanka (2)

Zac Poonen (Preveo Milenko Isakov) “Zatim mi sagradite Svetilište, pa ću se nastaniti među njima.„ (2.Mojsijeva 25:8) Božije misli i putevi su daleko viši od naših (Isaija 55:8,9). Oni koji ovo ne razumeju uvek će dodavati svoje ljudske ideje Božijim zapovestima. Jedino oni koji su željni da se slava Božija

Pročitaj više »

Šator od sastanka (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Napravi ovo Prebivalište i sve posuđe za njega tačno prema nacrtu koji ću ti pokazati.„ (2.Mojsijeva 25:9) Veliki deo 2.Mojsijeve (poglavlja 25–31 i 35–40) tiče se izgradnje Božijeg šatora od sastanka. U našem proučavanju 1.Mojsijeve videli smo poreklo dva toka lažne i istinske religije u Kajinu

Pročitaj više »

Mojsije – Božiji čovek

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Ali sada im oprosti greh, a ako nećeš,izbriši i mene iz svoje knjige koju si napisao.“ (2.Mojsijeva 32:32)   U poglavljima 32 i 33 čitamo o Izraelcima koji su se poklonili zlatnom teletu čineći idolopoklonstvo na gozbi svog idola. Mojsije je otišao na vrh Sinajske gore

Pročitaj više »

Zdravlje je bolje od isceljenja

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “…jer sam ja Gospod lekar tvoj.„(2.Mojsijeva 15:26) U 2.Mojsijevoj 15:26 Bog je rekao Izraelcima: „Ako pažljivo slušaš glas Gospoda, Boga svog, činiš što je pravo pred Njim, i slušaš Njegove zapovesti, te držiš sve Njegove uredbe, nijedna od pošasti koje sam doveo na Egipat neće doći

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: