Februar 2016

Mrziti zlo

Milenko Isakov “Mrzeći na zlo držite se dobra” (Rimljanima 12:9) Danas mi je posebno na srcu da podelim sa vama ove reči koje je apostol Pavle pisao Rimljanima. Hrišćani su pozvani na ljubav! Bog je ljubav i svako ko ima ljubav od Boga je rođen i poznaje Boga, a ko nema ljubavi ne poznaje Boga …

Mrziti zlo Read More »

Čovek po Božijem srcu

Milenko Isakov „…Gospod je našao sebi čoveka po srcu svojem” (1.Samuilova 13:14) Mi živimo u veoma privilegovanom vremenu jer nam je dostupna kompletna Božija Reč. Gospod Isus je rekao svojim učenicima da su mnogi proroci i pravednici želeli da vide i slušaju ono što su oni gledali i slušali, ali nisu videli i čuli (Mat.13:16,17). …

Čovek po Božijem srcu Read More »

Nada u Boga

Milenko Isakov „…ali koji se nadaju Gospodu dobijaju novu snagu…“ (Isaija 40:31) Naše telo je stvoreno na takav način da se umara i da mu je potreban odmor. Bog je ustanovio na zemlji smenjivanje noći i dana. Kada nije bilo električne energije, ljudi su išli na odmaranje u sumrak, a čim je svanjivalo polazili su …

Nada u Boga Read More »