Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Februar 2016

Bog čini što mi ne možemo

Milenko Isakov „Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske; otvori usta svoja i ja ću ih napuniti.” (Psalam 81:10) Božija Reč sadrži mnoštvo obećanja na koja možemo pouzdano da se oslonimo. Ljudi mnogo puta ne održe svoju reč. Mnogo puta krše svoja obećanja. Međutim, Bog

Pročitaj više »

Mrziti zlo

Milenko Isakov “Mrzeći na zlo držite se dobra” (Rimljanima 12:9) Danas mi je posebno na srcu da podelim sa vama ove reči koje je apostol Pavle pisao Rimljanima. Hrišćani su pozvani na ljubav! Bog je ljubav i svako ko ima ljubav od Boga je rođen i poznaje Boga, a ko

Pročitaj više »

Čovek po Božijem srcu

Milenko Isakov „…Gospod je našao sebi čoveka po srcu svojem” (1.Samuilova 13:14) Mi živimo u veoma privilegovanom vremenu jer nam je dostupna kompletna Božija Reč. Gospod Isus je rekao svojim učenicima da su mnogi proroci i pravednici želeli da vide i slušaju ono što su oni gledali i slušali, ali

Pročitaj više »

Nada u Boga

Milenko Isakov „…ali koji se nadaju Gospodu dobijaju novu snagu…“ (Isaija 40:31) Naše telo je stvoreno na takav način da se umara i da mu je potreban odmor. Bog je ustanovio na zemlji smenjivanje noći i dana. Kada nije bilo električne energije, ljudi su išli na odmaranje u sumrak, a

Pročitaj više »